Home CAD/CAMSolidWorks CÁCH THIẾT LẬP MODUN TRONG SOLIDWORKS 2012

CÁCH THIẾT LẬP MODUN TRONG SOLIDWORKS 2012

by minhhoang
306 views

Khi mở 1 part mới trong solidworks thì các bạn sẽ thấy bảng các lệnh vẽ sheet metal trên solidworks.

Trường hợp phần mềm không có mặc định sẵn thì các bạn có thể làm theo cách này và lấy ra:

 • Các bạn di chuyển chuột vào vùng các thanh công cụ
 • Và nhấp chuột phải, bảng các modun của solidwork hiện lên các bạn có thể chọn modun Sheet Metal và sử dụng
 • Các bạn cũng có thể chọn được các lệnh vẽ Sheet Metal trên solidworks bằng cách chọn Menu > Insert > Sheet Metal.
 • Sản phẩm, các thiết kế được tạo ra từ modun Sheet Metals
 1. Plate:
 2. Tab-Flange:
 3. Bend:
 4. Bend Relief:
 5. Cutouts:
 6. Corner:
 7. Procedural Feature:

Bảng thống kê về vật liệu, kích thước và các thông số khác của kim loại tấm được xuất ra bảng

Bài viết liên quan