Home Autocad CÁCH VẼ ĐƯỜNG SPLINE TRÊN AUTOCAD 2018

CÁCH VẼ ĐƯỜNG SPLINE TRÊN AUTOCAD 2018

by tuan_tranyen
153 views

Vẽ đường Spline
Splines là đường không theo dạng bình thường, được dùng để tạo các hình không bình thường. Trong AutoCAD, bạn có thể tạo các đường spline bằng 2 phương pháp: Spline FitSpline CV. Những phương pháp này được làm rõ ở trong các ví dụ sau đây:

Ví dụ 1: (Spline Fit)
Trong ví dụ này, bạn sẽ tạo một đường spline bằng cách sử dụng phương pháp Spline Fit. Trong phương pháp này, bạn cần phải chỉ định nhiều điểm khác nhau trong màn hình đồ họa. Đường spline sẽ được tạo đi qua các điểm đã xác định.

• Mở một file mới.
• Sử dụng công cụ Line và tạo một phác thảo tương tự như hình dưới.

• Mở rộng bảng Draw trong thẻ Home và chọn nút Spline Fit; thông
báo, “Specify first point or [Method/Knots/Object]:” xuất hiện trong
dòng lệnh.

• Chọn góc dưới bên trái của phác thảo; thông báo, “Enter next point or [start Tangency/toLerance]:” xuất hiện trong dòng lệnh.
• Chọn góc trên bên trái của phác thảo.
• Tương tự, chọn góc trên bên phải và góc dưới bên phải; một đường spline
sẽ được gắn vào con trỏ.
• Nhấn ENTER để tạo đường spline.

Ví dụ 2: (Spline CV)
Trong ví dụ này, bạn sẽ tạo một đường spline bằng cách sử dụng phương pháp Spline CV. Trong phương pháp này, bạn sẽ chỉ định nhiều điểm khác nhau được gọi là các đỉnh điều khiển. Như bạn xác định các đỉnh điều khiển, các đường thẳng ảo được tạo kết nối chúng. Đường spline sẽ được vẽ tiếp xúc với những đường thẳng này.

• Mở rộng bảng Draw trong thẻ Home và chọn nút Spline CV.

• Chọn 4 góc của phác thảo trong chuỗi gợi ý tương tự như trong ví dụ trước.

• Nhấn ENTER; một đường spline các đỉnh điều khiển sẽ được tạo.

Ví dụ 3:

• Tạo một polyline như sau:

• Kích hoạt nút Spline CV.
• Chọn Object từ dòng lệnh.
• Chọn đường polyline và nhấn Enter; đường polyline đã được
chuyển thành spline.

Bài viết liên quan