Home Chuyên ngành CÁCH VẼ QUY ƯỚC VỀ BÁNH RĂNG TRONG VẼ KĨ THUẬT

CÁCH VẼ QUY ƯỚC VỀ BÁNH RĂNG TRONG VẼ KĨ THUẬT

by minhhoang
468 views

1 .Vẽ quy ước bánh răng trụ

1.1 Đối với một bánh răng (Hình 1.1)

 • Đường tròn và đường sinh mặt đình răng vẽ bằng nét cơ bản.
 • Đường tròn và đường sinh mặt chia vẽ bằng nét chấm gạch mảnh.
 • Không vẽ đường tròn và đường sinh mặt đáy răng.
  Trong hình cắt dọc (mặt phẳng cắt chứa trục của bánh răng) phần răng được quy định không vẽ ký hiệu vật liệu trên mặt cắt, khi đó đường sinh của mặt đáy răng được vẽ bằng nét liền đậm.
 • Hướng của răng nghiêng và răng chữ V được vẽ bằng ba nét liền mảnh (Hình 1.1).

Hình 1.1

1.2 Đối với cặp bánh răng ăn khớp

Hình 1.2a

 • Trên hình chiếu mặt đỉnh răng của hai bánh răng trong phần ăn khớp được vẽ bằng nét liền đậm.
 • Trên hình cắt (mặt phẳng cắt chứa trục của hai bánh răng) quy định răng của bánh chủ động che khuất răng của bánh bị động, do đó đỉnh răng của bánh răng bị động được vẽ bằng nét đứt (Hình 1.2a).

1.3 Bản vẽ chế tạo

Trên bản vẽ chế tạo bánh răng, ngoài hình dạng kích thước của bánh răng còn có một bảng ghi những thông số quan trọng của bánh răng như môđun, số răng, góc nghiêng (Hình 1.2b),

2. Bánh răng côn

Răng của bánh răng côn được hình thành trên mặt côn, vì vậy kích thước của răng và môđun thay đổi theo chiều dài của răng, càng về phía đỉnh nón kích thước của răng và modun càng bé.

Hình 1.2 b

Hình 1.3

2.1 Quy ước vẽ

Quy ước vẽ bánh răng côn cũng tương tự như quy ước vẽ bánh răng trụ, tuy nhiên chỉ vẽ vòng chia đáy lớn của mặt côn (Hình 1.4).

2.2 Cách vẽ

Cho các thông số của bánh răng; Môđun (m), số răng (z), góc ở đỉnh ( α) và các đường kính của mayơ, lỗ láp trục.

Vẽ hình cắt đứng:

 • Vẽ đường trục.
 • Vẽ đường thẳng vuông góc với đường trục. Trên đường thẳng đó lấy kích thước bằng đường kính chia đáy lớn d = mz.
 • Từ góc a đã cho vẽ được đường sinh chia có độ dài là L.
 • Tại vị trí của đường kính chia đáy lớn kẻ đường vuông góc với đường sinh chia. Trên đường này lấy về hai phía có độ lớn bằng độ lớn của đỉnh ràng và đáy răng. Nối đỉnh răng và đáy ràng với đỉnh nón ta được đường sinh đỉnh răng và đường sinh đáy răng.
 • Lấy độ dài răng có độ lớn bằng 1/3L từ phía đáy nón. Kẻ đường vuông góc với đường sinh chia cắt đường sinh đình ta xác định được đường kính đỉnh đáy nhỏ của hình côn.
 • Đường kính, chiều dài mayơ, lỗ lắp trục được vẽ theo thông số đã cho.

-Hình chiếu cạnh

 • Vẽ vòng đình đáy lớn. đáy nhỏ bằng nét cơ bản.
 • Vẽ vòng chia đáy lớn bằng nét chấm gạch mảnh.
 • Vẽ các hình chiếu của mayơ, lỗ lấp trục.

Hình vẽ 1.4 là cặp bánh răng côn ăn khớp được vẽ theo quy ước.

Hình 1.4

3. Bánh vít- trục vít

3.1 Trục vít

Răng của trục vít có dạng ren vít, trục vít có ren một, hai hoặc ba đầu mối. Môđun của trục vít bằng môđun của bánh vít ăn khớp. Các kích thước của trục vít được tính theo môđun.
Quy ước vẽ trục vít tương tự như trường hợp bánh răng trụ. Tuy nhiên, trên hình chiếu của trục vít quy định vẽ đường sinh mặt đáy ren bằng nét liền mảnh (Hình 1.5).

Hình 1.5

3.2 Bánh vít

Răng của bánh vít hình thành trên mặt tròn xoay có đường sinh là một cung tròn (mặt xuyến). Đường kính của vòng chia và môđun được tính trên mặt phẳng vuông góc với trục của bánh vít và đi qua tâm xuyến. Các kích thước khác của bánh vít được tính theo môđun như trường hợp của bánh răng trụ.(Hình 1.6)

Hình 1.6

Quy ước và cách vẽ bánh vít:Vẽ hình cắt đứng:

 • Vẽ đường trục
 • Xác định khoảng cách 2A = D2 + d1

D2 là đường kính vòng chia của bánh vít: D2 = mz

d1 là đường kính vòng chia của trục vít.

 • Vẽ đường thẳng 1 vuông góc với trục, trên đường thẳng 1 lấy về hai phía của trục một khoảng cách A ta được hai điểm o, và 02.
 • Lấy O1, O2 làm tâm dựng cung tròn có bán kính d1/2, vẽ vòng tròn chia.
 • Lấy O1, O2 làm tâm dựng cung tròn có bán kính d1/2 + 1.25m, vẽ vòng tròn chân răng.
 • Lấy O1, O2 làm tâm dựng cung tròn có bán kính d1/2 – m, vẽ vòng tròn đỉnh răng.
 • Vẽ hai đường thẳng song song và đối xứng qua đường 1 và cách nhau một khoảng là B.
 • Từ O1, O2 vẽ góc ôm a = 90° hai cạnh của góc ôm a tạo thành mặt bên của răng.
 • Vẽ đường kính của lỗ lắp trục.

-Vẽ hình chiếu cạnh

 • Vòng tròn lớn nhất của bánh vít được vẽ bằng nét cơ bản.
 • Vòng chia được vẽ bằng nét chấm gạch mãnh.
 • Không vẽ vòng đính (da) và vòng đáy (df).
  Hình vẽ 8-9 là cặp bánh vít trục – vít ăn khớp.

Hình 1.7

Bài viết liên quan