Cách xóa các mục được làm nổi bật trong tài liệu scan

 
Số hóa các tài liệu giấy tờ, như là các ghi chú hay sách giáo khoa, thường gặp khó khăn với các mục được đánh dấu hay làm nổi. Trong khi các mục được làm nổi bật giúp ích bạn trong việc học  nhưng máy scan lại gặp vấn đề về màu sắc với các mục được đánh dấu, khiến các mục này trở nên khó nhìn. Xóa bỏ các mục được đánh dấu với chương trình chỉnh sửa hình ảnh giúp tài liệu dễ nhìn và gây ấn tượng tốt. Việc này tương đối đơn giản và chỉ tốn vài phút thực hiện.
 

Hướng Dẫn

  1. Mở tài liệu bằng một chương trình chỉnh sửa hình ảnh như Microsoft Paint hay Adobe Photoshop. Sử dụng công cụ “Magnifier” để phóng to vùng hình ảnh có các mục được đánh dấu.
  2. Chọn công cụ “Eraser” và điều chỉnh kích cỡ theo các dòng được làm nổi bật từ menu của mục “Size”. Lựa kích cỡ tẩy phù hợp với các mục được đánh dấu trong hình ảnh.
  3. Dùng công cụ “Eraser” di chuyển từ từ cục tẩy đến các dòng được làm nổi bằng cách trỏ chuột lên mục đánh dấu và nhấp phải. Tiếp tục thực hiện cho đến khi xóa được tất cả các dòng được đánh dấu và chỉ còn lại văn bản.

Chú Ý
Nếu vô ý xóa đi các ký tự cần thiết , nhấn “Edit” và “Undo” để quay lại.
 

www.dv-vanphong.com