Cắt dây mastercam x6

Hướng dẫn lập trình phần cắt dây cho các loại máy cắt dây cnc, hay còn gọi là EDM, bạn có thể sử dụng trực tiếp phần mềm mastercam để lập trình mà không phải sử dụng phần mêm chuyên dụng khác, vừa mất thời gian mà không hiệu quả bằng.
Có thể đến trực tiếp trung tâm để mua, hoặc mua online theo hình thức nhận hàng thu tiền bằng cách đặt hàng trực tiếp trên trang web.
WWW.TRANYEN.COM

cat day mastercam

Tổng số trang: 90 trang A4

Giá: 95.000đ

 MỤC LỤC

I. Bài tập 1: Lập trình cắt dây cho chi tiết như hình. 1
1. Vẽ phác thảo biên dạng. 1
2. Chọn máy và thiết lập phôi. 12
3. Chạy Contour. 15
4. Mô phỏng gia công 22
5. Xuất chương trình sang G-Code. 26
II. Bài tập 2: Lập trình cắt dây cho chi tiết như hình. 32
1. Vẽ phác thảo biên dạng. 33
2. Chọn máy và thiết lập phôi. 45
3. Chạy Contour. 47
4. Mô phỏng gia công 55
5. Xuất chương trình sang G-Code. 58
III. Bài tập 3: Lập trình cắt dây cho bảng chữ . 60
1. Vẽ phác thảo biên dạng. 61
2. Chọn máy và thiết lập phôi. 67
3. Chạy Contour. 70
4. Mô phỏng gia công 77
5. Xuất chương trình sang G-Code. 80

Một số nội dung mẫu:

 

Leave a Reply