Home Hướng dẫnMẫu Jdpaint Cắt ghép hình trong jdpaint

Cắt ghép hình trong jdpaint

by admin
98 views

Crop Model(9)(cắt mode)
Chọn
cắt mô hình jdpaint

crop model jdpaint

Chuyển sang chế độ 2D ta sẽ thấy có 2 lưới

Bài viết liên quan

Leave a Comment