Home Chuyên ngành CẮT KIM LOẠI BẰNG HỒ QUANG ĐIỆN

CẮT KIM LOẠI BẰNG HỒ QUANG ĐIỆN

by minhhoang
111 views

Khác với cắt bằng ngọn lửa khí cháy, cắt bằng hồ quang điện là dùng nhiệt của hồ quang để nung chảy kim loại vật cắt rồi thổi kim loại nóng chảy khỏi rãnh cắt nhờ áp lực của hồ quang. Mép cắt bằng hồ quang sần sùi, mạch cát rộng nên thường chỉ sử dụng khi sửa chữa, khối lượng cắt không nhiều và không yêu cầu cao về chất lượng mạch cắt.


1 . Cắt bằng hồ quang – ôxi
Cắt bằng hồ quang – ôxi là dùng một luồng khí ôxi thổi vào kim loại đã nóng chảy do nhiệt cung cấp bởi hồ quang cháy giữa điện cực kim loại và chi tiết. Kim loại sẽ cháy trong luồng khí ôxi này tạo nên một lượng nhiệt bổ sung làm tăng nhanh quá trình cắt. Phương pháp này thường được sử dụng để cắt thép cacbon. Để làm điện cực người ta dùng một ống thép có đường kính ngoài (6 ÷12) mm, chiều dài 340 – 400 mm. Còn để ổn định sự cháy của hồ quang người ta quét một lớp thuốc bọc đặc biệt lên bé mặt ống điện cực. Ống điện cực và chi tiết được nói với các cực của nguồn điện. Khi bắt đầu cắt, ống điện cực đạt nghiêng một góc 80 – 85° với bề mặt chi tiết.
Chế độ cắt bằng hồ quang – ôxi được đưa ra trong bảng 6-6.

2. Cắt bằng hồ quang – không khí
Bản chất của phương pháp này là dùng nhiệt lượng của hồ quang cháy giữa điện cực than và chi tiết để nung chảy mép cắt. Sau đó dùng dòng không khí nén thổi kim loại nóng chảy khỏi mép cắt.
Nguồn cắt thường dùng nguồn điện 1 chiều chỉnh lưu. Không khí nén lấy từ máy nén khí có áp suất 5 ÷ 6 at. Kìm cắt có cấu tạo đặc biệt để dẫn được dòng điện và không khí nén. Góc nghiêng giữa điện cực và bề mặt chi tiết là 60 – 90°, tầm với không vượt quá 100 mm. Khi cắt điện cực bị nung nóng, do đó không nên ấn mạnh điện cực dễ làm gãy hỏng điện cực. Chiều rộng rãnh cắt lớn hơn đường kính điện cực 1 – 3mm. Chế độ cắt được đưa ra trong bảng 6-7.

Bài viết liên quan