Category: Mẫu Jdpaint

Mẫu ngựa Jdpaint

Với mẫu mã được chia sẽ miễn phí trên mạng, thì bạn chỉ nên tham khảo và không nên giữ nguyên như vậy mà chạy máy, trừ khi chỉ để test. Khi khách hàng phát …

Làm nhám bề mặt với jdpaint

Rough(3) ( làm nhám bề mặt) Lấy bông hoa làm ví dụ tiếp: Chọn Hiện bảng 1.Bấm cho vòng tròn to ra 2.Chỉnh độ cao nhám mình muốn 3.Tick color  tick màu của hoa đã …

Làm mịn bề mặt với jdpaint

Smooth(1) Phím tắt : Shift + E (làm mịn) Chọn Hiện bảng Kết quả Thông số -Height Mode + and – : làm mịn bề mặt lòi,lõm thành bằng phẳng +Only: chỉ làm bề mặt …

Hướng dẫn làm mịn vector trong jdpaint

Drived Smootthing  Phím tắt : Shift+J(làm mịn vector) Lấy lại bông hoa lúc đầu lên khối Shift+R và Shift+D Ví dụ: Chọn Hiện bảng 1.Chỉnh các thông số nếu cần. 2.Click chuột trái vào vector …

Tự học jdpaint_ Tạo gân lá lõm nhám

Drived Smearing (tạo gân lá lõm nhám) Lấy lại bông hoa lúc đầu lên khối Shift+R và Shift+D Ví dụ: Chọn Hiện bảng 1.Click vào vector cần làm. Kết Quả: Coarse Kết quả: Fine -Stroke …

Tự học jdpaint_Tạo gân lá thẳng đứng

3>Drived Punching( nổi gân lá thẳng đứng) Lấy lại bông hoa lúc đầu lên khối Shift+R và Shift+D ví dụ: Chọn Hiện bảng 1.Chỉnh các thông số 2.Click chuột trái váo vector cần nổi Kết …

Mẫu jppaint_ Lên khối theo vector kín

Region Relief(7) Shift + D (lên khối theo vector kín) Chọn Hiện bảng   Kết quả: Tiếp tục Kết quả Bấm Phím E ẩn vector để xem rõ hơnàtrở lại Bấm Phím E Thông số …

Làm nổi hoặc lõm khối jdpaint

Region Bidirection deforming(giống như Punch) Trước có khối và vector cần làm nổi lên Từ 2D display(GDI) à Shaed(9OpenGL) ta sẽ không thấy ngôi sao Chọn Hiện bảng Mesh Nhấp phần khối (lưới) Region Nhấp …