Category: Xuất bản sách

Tài liệu solidcam cho solidworks

phần này giới thiệu các tài liệu học hoàn chỉnh cho phần mềm solidcam, giúp bạn mau chóng thành thạo và sử dụng được phần mềm solidcam cho công việc, bạn không phải mất nhiều …

Undo sculpting nhiều lần trong jdpaint

Nếu bị lỗi: Dùng bản 5.20 và xuất các vector từ autocad sang để dựng 3d vì em quen vẽ 2d trên autocad hơn.Nhưng em không thể undo sculpting (số 1 trong menu easer) vi …

Gia công 4-5 axis với Unigraphics NX9

Tài liệu này dành cho phiên bản nx mới nhất, tất nhiên là bạn vẫn có thể dùng tài liệu này cho các phiên bản nx thấp hơn. Việc học phần mềm gia công cần …