Catia Pro Learning Video Tutorials

Catia Pro Learning Video Tutorials
English | ISO | 15.3GB

 
Toàn bộ gồm 6DVD với hơn 730 hướng dẫn tổng thời lượng video là 33h có thể xem đây là bộ video học catia đầy đủ và chuyên nghiệp nhất. Nội dung chính của bộ đĩa này gồm các DVD riêng lẻ tập trung vào từng modul riêng của catia.
Catia pro video learning gồm : ( 6DVD)
2 DVD Creating Part
1 DVD Product and Assembly
1 DVD Struture Analysis 
1 DVD Realistic Rendering
1 DVD Drafting

Price:  180k.   6DVD