CD AK3D® ScatterFX 1.05 cho 3Ds Max (Công cụ kiểm soát bản đồ phân tán)

SCATERFX
AK3D ScatterFX là công cụ kiểm soát bản đồ phân tán cho 3ds Max. AK3D ScatterFX được thiết kế để kiểm soát tối đa về quá trình phân tán trong 3ds Max, công cụ này được sử dụng cho các dự án về nghệ thuật, tiếp thị, kiến ​​trúc và lập bản đồ kiểm soát dân số (Map Controlled Crowd Population).

Một số hình ảnh minh họa về AK3D ScatterFX

AK3D_ScatterFX_Art_01 AK3D_ScatterFX_Trees_011 3ds-Max-AK3D-ScatterFX-Plugin