CD-Hướng dẫn sử dụng Rigging (Tạo khung xương) trong 3ds Max

cat

Đây là CD hướng dẫn sử dụng công cụ Rigging.

Trong thiết kế hoạt hình 3D, quá trình chuẩn bị cho thao tác mô phỏng (3D Animate) được hỗ trợ bới công cụ Rigging kết hợp với Morpher Modifier. Chức năng ghép xương (Rigging) trong 3ds Max là một chức năng khá hay. Với công cụ CAT (Character Animation Toolkit) có sẵn trong 3ds Max, bạn có thể thiết lập bố cục trước cho các Character bằng cách sử dụng các công cụ tùy chỉnh để tạo ra khung xương (rigging)

Một số hình ảnh minh họa về công cu CAT Rigging

bone-envelopes

character-skinningcharacter-rigging

 

Price:  30k  1 CD