CD Hướng dẫn tính năng mới trong 3ds Max 2011

3dcd

 

Trong CD hướng dẫn này, ta sẽ đi sâu vào một số tính năng mới quan trọng trong 3ds Max 2011. Mở đầu bằng việc giới thiệu tổng quan về “CAT” , sau đó thông qua việc tạo ra một Rig CAT tuỳ chỉnh, ta sẽ nắm bắt được các thao tác một cách dễ dàng. Tiếp theo ta sẽ đi sâu vào chi tiết với Slate và kết thúc bằng việc tạo ra một Shader tùy chỉnh cho nhân vật . Ngoài ra, CD còn bao gồm các video về một số chủ đề khác, các chủ đề kháctrong video bao gồm Rendering với Quicksilver, Render bề mặt …

Một số hình ảnh minh họa

e12db9d66afb3b8bfbcac5a96d27d7d2

cat2

Eat3D

 

Price:  50k/ CD