CD Project Manager 1.61.04 cho 3Ds Max (Công cụ hỗ trợ quản lý dự án)

Manager1

Project Manager 1.61.04 là tiện ích quản lý, tổ chức và kiểm soát các tập tin và làm việc với các tập tin đó trong môi trường 3ds Max.
Project Manager giúp bạn quản lý tất cả thông qua những biên mục, thư viện các mô hình và các tài liệu, các tập tin IES, HDRI…
Việc tổ chức một cách hệ thống cho phép bạn tham chiếu đến cùng một thư mục trong danh mục các sản phẩm khác nhau. Giúp nâng cao hiệu quả và tốc độ thực thi. Ví dụ, bạn có thể đặt các mô hình 3d “Đèn chùm cổ điển (Classic Chandeliers)”  vào cùng một thư mục trong danh mục “Cổ điển (Classics)” và danh mục “Đèn (Chandeliers)”.

Công việc sẽ thuận tiện hơn với sự hỗ trợ của các thư viện, tất cả các thông tin được trình bày trong giao diện thu nhỏ dễ kiểm soát.
Ngoài ra, tiện ích còn hỗ trợ xem tất cả các định dạng hình ảnh được hỗ trợ bởi 3ds Max (Chẳng hạn như HDRI, EXR, TGA, PSD …).

Hướng dẫn cài đặt: –

1. Giả nén (Unrar)
2. Mở 3ds Max
3. Thả MZP lên khung nhìn (Lưu ý bạn phái tắt tùy chọn tự động cập nhật!)
4. Khởi động lại 3ds Max.

Một số hình ảnh minh họa

project-manager-models

3d-kstudios project manager

project-manager

Price:  50k  1 CD