Home Uncategorized CD TurboSmooth Pro 1.01 cho 3Ds Max 2008/2013, bản x32/x64 (Hỗ trợ làm mịn mô hình)

CD TurboSmooth Pro 1.01 cho 3Ds Max 2008/2013, bản x32/x64 (Hỗ trợ làm mịn mô hình)

by yen_ty
10 views

turbo

TurboSmooth Pro là một plugin dành riêng cho 3ds Max nhằm làm mịn các bề mặt, cạnh, góc trên mô hình của bạn, sản phầm của  TurboSmooth Pro sẽ khác với những nếp gấp thô trong TurboSmooth Standard. TurboSmooth Pro cũng cung cấp cho bạn khả năng tuyến tính hóa các UV trong một số trường hợp làm mịn bề mặt các đường ống dẫn.

Dưới đây là những thiếu sót trong TurboSmooth Standard được khắc phục trong TurboSmooth Pro và ưu điểm của TurboSmooth Pro

  1. Thiết lập một cách nhănh chóng các nếp gấp mịn
  2. Bạn sẽ không cần bận tâm với việc sử dụng các vòng lặp hỗ trợ nữa
  3. Bạn sẽ kiểm soát tốt hơn đối với lưới của mô hình.

Bạn sử dụng TurboSmooth Pro khi nào:

  1. Khi bạn cần mô hình các mô hình bề mặt cứng một cách nhanh chóng.
  2. Khi bạn cần thay đổi hình dạng của một đối tượng dễ dàng mà không cần phải sử dụng vòng lặp hỗ trợ.
  3. Khi bạn cần tiết kiệm thời gian.

Một số hình ảnh minh họa

850qT

tbpro

turbosmooth-pro-03

09d4e7eca6db673183a8adfd4506243f

Price:  30k  1 CD

 

Bài viết liên quan