CG Cookie –Giới thiệu về thiết kế nhân vật trong Blender

CG Cookie –Giới thiệu về thiết kế nhân vật trong Blender
6.26 GB | Project Files: Included | Software used: Blender

Thiết kế nhân vật là một việc cần nhiều sự kiên  nhẫn, tập luyện và dĩ nhiên là thời gian. Tuy nhiên thiết kế nhân vật cũng là một việc rất vui và thích thú nếu bạn đã quen với những kỹ thuật và công cụ cần thiết.
Dĩ nhiên là không có một kiểu làm việc chung khi thiết kế các nhân vật khác nhau. Mỗi model bạn thiết kế sẽ được làm theo 1 cách khác nhau. Mục tiêu của chúng ta trong khoá học này là giúp cho bạn có thể có được một quy trình làm việc hơp lí và hiệu quả.
 
Giá 80k/2 DVD

Leave a Reply