Chế độ cắt crop hình trên jdpaint

Crop bitmap (vẽ hình vuông và cắt lấy ảnh nằm trong hình vuông đó)

Trước tiên phải có 1 ảnh cần cắt lấy từ file

Vẽ 1 hình vuông cần lấy ảnh nằm trong hình vuông đó VÍ DỤ:

gj7

Nhấp chuột chọn..

gj8

 

Hiện bảng

gj9

Nhấp vào hình sau đó Nhấp vào ô vuông Ok

gj10

Thông số:

Pick Bitmap: (là hình cần bấm chuột vào)

Pick 2d Graphic: (là hình ô vuông ta vẽ cần lấy hình nào đó)

Leave a Reply