Home Hướng dẫnMẫu Jdpaint Chế độ chèn ảnh Jdpaint

Chế độ chèn ảnh Jdpaint

by phuong_adv
160 views

Image Blending…(chế độ chèn 1 ảnh hòa hợp vào 1 ảnh)

Trước tiên phải có 2 ảnh cần chèn với nhau lấy từ fileàImportàImage VÍ DỤ:

Chọn

gb10

Nhấp lần 1 vào ảnh muốn chèn vào ảnh kia Nhấp lần 2 vào ảnh được chèn

Hiện bảng

gb11

Color: mức độ màu

Saturation: đầu thì thấy cả hai..cuối thì thấy 1

Lightness: cuối thì thấy cả hai..đầu thì thấy 1

Equate L/R Edges :tick thì sẽ có 2 biên dọc

Equate U/D Edges: tick thì có 2 biên ngang

Ok

gb12

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment