Home Chuyên ngànhThiết kế ngược Chế độ offset trong rapidform

Chế độ offset trong rapidform

by phuong_adv
90 views

Offset Base Plane
Di chuyển mũi tên hoặc thiết lập 4mm trong tùy chọn Offset Distance From Base Plane trong cây hộp thoại để tạo mặt phẳng vẽ phác thảo lưới.

zv1
2.4.3 Add Circle
Nhấn vào nút  (Circle) trên thanh công cụ.

Tạo 2 đường tròn dựa trên cơ sở đường Polyline.
zv2

Nhấn nútsc5 để thoát lệnh phác thảo lưới.

2.4.4.  Extrude
Nhấn nút vg13 (Extrude) trên thanh công cụ.

Chọn Sketch 3 (Mesh) trong mục Base Sketch. thiết lập chiều dài Length là 5mm và kích tùy chọn Merge.
zv3

Sau đó nhấn nút OK .

zv4

Bài viết liên quan

Leave a Comment