Home Uncategorized Chỉ dẫn sử dụng công cụ Vector Drawing trong Adobe Illustrator cho người mới bắt đầu

Chỉ dẫn sử dụng công cụ Vector Drawing trong Adobe Illustrator cho người mới bắt đầu

by yen_ty
75 views

vector
Thời  lượng: 1 giờ 33 phút, trình độ cơ bản
Trong bài hướng dẫn này, tôi sẽ trình bày nguyên  tắc và qui trình làm việc cốt lõi, những kĩ thuật c ần thiết để bắt đầu với công cụ Vector Drawing. Đ ầu tiên là cần phân biệt  sự khác nhau giữa nền tảng pixel và  đồ họa Vector. Từ đây ta sẽ tìm hiểu cấu tạo của Vector và các thành phần quan trọng  trong Vector.
Tiếp theo, sẽ học cách chọn và cân chỉnh đối tượng trước khi nắm vững các thao tác bắt điểm. Sau đó sẽ tập trung vào việc tạo và gán thuộc tính cho vector trước khi  tổng kết bài học bằng việc học về quản lý đối tượng và  lớp, chuyển đổi từ đồ họa raster sang đồ họa vector.
Sau khi hoàn thành bài tập này, bạn sẽ hiểu rõ nguyên tắc làm việc, công cụ và các kĩ thuật cần thiết và đảm nhận công việc vẽ hình vector.
 

Nội dung từng bài Thời lượng
1. Giới thiệu tổng quan 01: 13
2. Hiêu được sự khác nhau giữa nghệ thuật vector và pixel 08: 07 
3. Cấu tạo của một Vector 10: 14
4. Chọn và cân chỉnh đối tượng 13: 06
5. Thao tác bắt điểm 07: 19
6. Gán thuộc tính cho đối tượng 11: 00
7. Tạo hình vector 12: 18
8. Sử dụng thành thạo công cụ Pen 10: 48
9.Hiểu về lớp, đối tượng, và quản lý chúng 11: 09
10. Chuyển đổi đồ họa raster sang Vector 08: 21

a
 

30k/ DVD

Bài viết liên quan

Leave a Comment