Chọn độ phân giải khi Scan

 

 
Chúng tôi lựa chọn độ phân giải scan, tùy thuộc vào chúng tôi có kế hoạch mở rộng ban đầu là bao nhiêu.
Để có được chất lượng tốt, chúng ta cần phải in tối thiểu ở 300 dpi (dots per inch). Ở cấp đó, mọi người có thể bám sát mũi để in và không nhìn thấy bất kỳ hình ảnh dots.Hình ảnh  sẽ xuất hiện một cách sắc nét. Một số máy có thể nhìn thấy hơn 300 điểm. Máy in laser cho văn phòng, làm việc hỗ trợ tại 600 điểm, bởi vì chữ xuất hiện rách rưới tại 300 dpi.
Tuy nhiên, hình ảnh không phải là văn bản in màu đen trên màu trắng tinh khiết. Ấn phẩm cao cấp in hình ảnh với một “màn hình 300-line”, bởi vì ở khoảng cách đọc bình thường 300 dpi  càng nhiều như thì mọi người có thể phân biệt trong một bức ảnh.
Nếu chúng tôi scan ở 300 spi (mẫu trên mỗi inch), chúng ta có thể làm cho một bản in ở kích thước giống như bản gốc. Nếu chúng tôi scan tại 600 spi, chúng ta có thể làm cho một bản in bằng hai lần kích thước của bản gốc. Nếu chúng tôi scan ở 1200 spi, chúng ta có thể làm cho một bản in gấp 3 lần kích thước bản góc… vv
Nếu trường hợp chúng ta có một âm định dạng trung bình và sau thu hoạch là 2×2 inch. Chúng tôi muốn làm một bản in 10×10 inch. Điều đó có nghĩa là chúng tôi phải lập kế hoạch để mở rộng bởi một bội số của 5. Trong trường hợp đó, chúng ta cần để scan tối thiểu là 300 x 5 hoặc 1500 spi.
Nếu trường hợp chúng tôi có một slide 4×5 và chúng tôi muốn để làm cho một bản in 12×15 inch. Điều đó có nghĩa là chúng tôi phải lập kế hoạch để mở rộng bởi một bội số của 3. Trong trường hợp đó, chúng ta cần để scan tối thiểu là 300 x 3 hoặc 900 spi.
Nếu trường hợp chúng tôi có một 8×10 tiêu cực. Chúng tôi muốn làm một in 8×10 inch. Điều đó có nghĩa là chúng tôi không có kế hoạch mở rộng tất cả. Trong trường hợp đó, chúng ta có thể scan tối thiểu là 300 x 1 hoặc 300 spi.
Nếu bạn cảm thấy rằng 300 dpi là quá gần đến mức tối thiểu, bạn muốnscan ở độ phân giải cao hơn. Đó là tùy thuộc vào bạn. Tùy thuộc vào hình ảnh, bạn có thể không có thể thấy sự khác biệt.
Epson Máy in

Print Size

300 dpi

360dpi

4×5 1,72 MP 2,47 MP
5×7 3,0 MP 4,33 MP
8×10 6,87 MP 9,89 MP
11×14 13,2 MP 19,0 MP
16×20 27,5 MP 39,6 MP

Trong khi máy in Canon và HP làm việc với bội số của 300 dpi, thì máy in Epson được cho là làm việc tốt nhất trong bội số của 360 dpi.
Vì vậy, nếu bạn có kế hoạch mở rộng 5 lần và in ở 360 dpi, bạn có thể scan ở chế độ 5 x 360, hoặc 1800 spi. (Bạn có thể nhìn thấy sự khác biệt ở đây?)
Nếu bạn có kế hoạch gửi 720 dpi để máy in, sau đó bạn cần phải scan 5 x 720 hoặc 3600 spi.

Như Thảo-www.dv-vanphong.com