Home Chuyên ngànhThiết kế ngược Chọn đối tượng trong Rapidform

Chọn đối tượng trong Rapidform

by phuong_adv
65 views

Select > All

Select > All lệnh chọn tất cả các đơn vị. Các đối tượng có thể được quyết định sử dụng bộ lọc lựa chọn. Ví dụ, nếu bộ lọc lựa chọn là poly-đỉnh, bạn có thể chọn tất cả các poly-đỉnh.

Làm thế nào để sử dụng lệnh All ?

1. Select Select > All – Poly-Faces in the mesh mode orNhấn vào the icon se1 in the toolbar.

se2

chú ý:

You can also select all the poly-faces by selecting it from RMB pop up menu in the view.

se3

2. All poly-faces are selected.

.se4

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment