Home CAD/CAMVisi Chương trình đào tạo gia công visi

Chương trình đào tạo gia công visi

by admin
94 views

Gia công visi thường áp dụng vào phần gia công khuôn, phần gia công khuôn sẽ giúp người học chủ động xuất chương trình gia công cho hầu hết các chi tiết cơ khí, với sự trợ giúp của phần mềm bạn sẽ thực hiện nhanh các công đoạn thiết kế lập trình, và phần này cũng hướng dẫn cho người học các thiết kế chi tiết cơ bản, phần gia công thường khó hơn thiết kế là bạn phải nắm được quy trình gia công, biết cách khai báo chọn đúng dao và các thông số yêu cầu để đảm bảo độ chính xác của đối tượng gia công, tránh các sai hỏng hoặc mất thời gian hiệu chỉnh so với biện pháp thông thường.

gia cong visivisi cam

Nội dung đào tạo gia công visi.

 • Tổng quan về modul gia công VISI
 • Ứng dụng visi trong gia công các chi tiết cơ khí
 • Quy trình gia công trên phần mềm visi
 • Khai báo chuẩn gia công
 • Thiết lập phôi, dao và máy
 • Lập trình gia công phay 2D
 •  Thực hành gia công phay 2D
 • Lập trình gia công phay 3D
 • Thực hành gia công phay 3D
 • Hiệu chỉnh đường chạy dao tối ưu
 • Xuất chương trình gia công
 • Mô phỏng lại chương trình gia công trên Cimco Edit.
 • Ôn tập và kết thúc khóa

 

Học phí: 4,5 triệu

Thời gian học:Tối  2-4-6 hoặc 3-5-7 từ 19h đến 21h

Bài viết liên quan

Leave a Comment