Chương trình đào tạo hypermesh nâng cao cho bài toán phức tạp

MÔ TẢ

Khóa học HyperMesh Advance nâng cao kỹ thuật chia lưới và giải quết
các vấn đề phức tạp. Các kỹ năng có thể đạt được sau khi hoàn thành
khóa học.
1- Tiền xử lý các bài toán đa trường lĩnh vực.
2- Phân tích đáp ứng tĩnh và động của cơ hệ.
3- Sử dụng phần tử, cấu trúc lưới thích hợp cho từng vấn đề.
4- Làm quen với việc phân tích các mô hình có kiểm chứng thực tế.

PHÂN BỐ NỘI DUNG LÝ THUYẾT THỰC HÀNH
BUỒI 1

Bài toán tĩnh Lý thuyết tĩnh học Nắm vửng phương pháp thiết lập, điều kiện biên, ràng buộc tĩnh…
BUỒI 2
MESH CAE Tiền xử lý bài toán cấu trúc tĩnh
Mesh khung xe đạp, khung xe bus.
BUỔI 3
MESH THERMAL Tiền xử lý bài toán bài toán nhiệt tĩnh
Mesh bộ điều nhiệt (Thermal control, bài toán đối lưu.
BUỔI 4
MESH CFD Tiền xử lý bài toán
bài toán lưu chất tĩnh
Mesh đường ống.
BUỔI 5
Bài toán động Lý thuyết động học/động lực học
Nắm vửng phương pháp thiết lập, điều kiện biên, ràng buộc động…
BUỔI 6
MESH CAE Tiền xử lý bài toán cấu trúc động
Mesh hệ dao động.
BUỔI 7
MESH THERMAL Tiền xử lý bài toán bài toán nhiệt động
Mesh cho phân tích đáp ứng Transient nhiệt.
BUỔI 8
MESH CFD Tiền xử lý bài toán
bài toán lưu chất động
Mesh Turbine, biên dạng cánh NACA

THỜI GIAN 1 Tháng – Tuần 2 buổi – Buổi 2 tiếng , thời gian học linh hoạt vào buổi tối, nếu học cuối tuần, thứ 7 , chủ nhật thì học 1 buổi 4 tiếng học trong vòng hai tuần.

Học phí: 3.200.000 VND cho lớp 2-3 người. Và chờ đủ người sẽ mở lớp.

Học phí 4.500.000 vnd triệu cho lớp 1 người,  dạy theo hình thức dạy kèm, chất lượng nhất, học hiệu quả và có lớp ngay sau khi đăng kí

Ghi danh:

Liên hệ đăng ký:

104/23 Nguyễn Trọng Tuyển P.15 Q.Phú Nhuận
Tel: 0838.446.522 – 0983.973.593

 

Leave a Reply