Home CAD/CAMSolidWorks Chương trình đào tạo lập trình gia công tiện trên phần mềm solidcam

Chương trình đào tạo lập trình gia công tiện trên phần mềm solidcam

by admin
39 views

Chương trình này sẽ hướng dẫn cho những ai đang sử dụng phần mềm thiết kế solidworks thêm tính năng của phần lập trình gia công tiện của phần mềm hỗ trợ solidcam, đây là phần mềm tích hợp nên khi sử dụng sẽ rất thuận tiện, không phải chuyển đổi file hay mở một lúc nhiều phần mềm, hơn hết phần mềm solidcam cũng rất mạnh trong gia công.

-33467-2344357 solidcam_turning_2

Khóa học này bạn sẽ đi sâu vào nội dung của giáo trình mà chúng tôi biên soạn.

 Giới thiệu tổng quan

CAM – PART

Khởi tạo môi trường gia công mới 

Hộp thoại Turning Part Data

 Quản lý CAM-Parts

Tổng quan về menu CAM… 

Tổng quan về menu Cam-Parts

 Tổng quan về môi trường gia công tiện trong SolidCAm

Thiết lập biên dạng

 Thiết lập biên dạng gia công

 Quản lý biên dạng gia công

 Dụng cụ

 Thư viện dao cụ

 Các loại dao cụ

 Mâm cặp

 Thiết lập mâm cặp.

 Thư viện mâm cặp.

 Thiết lập các nguyên công

 Tổng quan về giao diện

Tìm hiểu về Templates.

 Các yếu tố trong gia công tiện

Phần biên dạng gia công

Phần dụng cụ cắt 

Phần mặt phẳng chạy dao

 Phần thông số, chế độ cắt 

 Các nguyên công tiện

Nguyên công tiện mặt đầu

 Nguyên công tiện thô và tinh trụ ngoài, trụ trong

Nguyên công khoan lỗ

 Nguyên công tiện ren

Nguyên công tiện cắt rãnh

 Nguyên công tiện cắt đứt 

 Mô phỏng gia công

 Xuất chương trình gia công GCode

Học phí: 5 triệu

Thời gian học: 12 buổi

Giáo trình phát miễn phí.

Bài viết liên quan

Leave a Comment