Home CAD/CAMInventor Chương trình đào tạo mô phỏng động học trong Inventor Pro 2013

Chương trình đào tạo mô phỏng động học trong Inventor Pro 2013

by admin
28 views

05inventor9
Chương trình nhằm giúp cho các công ty thiết kế mô phỏng các chuyển động của hệ thống, giúp cho các cộng sự có thể nắm bắt được ý tưởng và hiệu chỉnh để tối ưu hóa truyền động, hoặc giúp cho khách hàng đánh giá khách quan tính hiệu quả của dây chuyền.
Và với hiệu quả của việc mô phỏng mang lại bạn không tốn quá nhiều thời gian để giải thích các nguyên lý và cách làm việc của hệ thống hoặc dây chuyền của bạn mà hiệu quả thì cao hơn rất nhiều nếu chỉ minh họa thông qua mô hình 3D.
Khóa học này yêu cầu bạn phải biết sử dụng phần thiết kế inventor, còn nếu không bạn phải học liên đới cả hai khóa để có thể mang lại hiệu quả cao nhất, vì phần thiết kế phải chính xác thì khi mô phỏng mới đúng, còn không thì bạn sẽ không thể mô phỏng được hệ thống của mình.

Chương trình đào tạo.

Chương 1:
Giao diện phần mô phỏng động học
Chương 2:
Các loại mô phỏng động học
Chương 3:
Ứng dụng mô phỏng động học trong các điều kiện cụ thể
Chương 4:
Mô phỏng động học theo các mô hình thường gặp
Chương 5:
Ràng buộc và các tham số khi mô phỏng
Chương 6:
Thực hành mô phỏng theo mô hình của học viên
Chương 7:
Đánh giá và hiệu chỉnh quá trình mô phỏng theo từng học viên
Chương 8:
Ôn tập và thi cấp chứng chỉ

Học phí: 5 triệu
Thời gian học: 16 buổi

Bài viết liên quan

Leave a Comment