Home CAD/CAMRevit Chương trình đào tạo RevitMep

Chương trình đào tạo RevitMep

by admin
12 views

Đang thực hiện hoặc sắp tới bạn cần nhận các dự án liên quan đến M&E thì không thể không trang bị cho mình kiến thức của revit mep, tại sao revit mep lại quan trọng đến thế trong khi có các phần mềm cơ điện khác, đó là revitmep có thể dùng chung với các phần mềm nối tiếng khác như Autocad, Revit architechture, Revit Structure.
color filters

NỘI DUNG KHÓA HỌC
Module 1: Giới thiệu phần mềm
• Giới thiệu tổng quan 3 phần mềm Revit Architecture, Structure, MEP
• Giới thiệu năng lực của Revit MEP và sản phẩm của Revit
• Sự khác biệt giữa Revit, AutoCAD và vẽ bằng bút
• Phân biệt các đối tượng trong Revit
• Giới thiệu các thao tác cơ bản
Module 2: Dựng mô hình cơ bản phần điện
• Dựng mô hình thiết bị
• Dựng mô hình máng điện
• Thiết lập thông số hệ thống điện
Module 3: Dựng mô hình cơ bản phần nước
• Dựng mô hình thiết bị
• Dựng mô hình ống nước
• Thiết lập thông số hệ thống nước
Module 4: Dựng mô hình kết cấu cơ bản phần thông khí
• Dựng mô hình thiết bị
• Dựng mô hình hệ thống ống dẫn khí
• Thiết lập thông số hệ thống dẫn khí
Module 5: Dựng mô hình family
• Tạo thư viện
• Dựng mô hình cơ bản trong môi trường Revit- Family
Module 6: Dựng mô hình family với tham số đơn giản
• Tham số trong Family
• Toán tử dùng trong family
Module 7: Triển khai MEP
• Triển khai các hình chiếu phần điện
• Triển khai các hình chiếu phần nước
Module 8: Phương thức cơ bản để thể hiện đối tượng trên view
Module 9: Triển khai chi tiết
Module 10: Thiết đặt cấu hình Revit và thông tin Project
• Thiết đặt cấu hình Revit, đặt lệnh tắt
• Thông tin trong dự án
Module 11: Triển khai layout, xuất hồ sơ
• Làm khung tên
• Kỹ thuật in ra máy in, PDF
• Kỹ thuật xuất file CAD
Module 12: Phương pháp phối hợp nhóm làm việc
• Tổng kết bài giảng
• Phân tích dây chuyền nhóm làm việc
Những kinh nghiệm và thủ thuật thiết kế nhanh với Revit Mep
Hướng dẫn chuyển đổi qua lại giữa Revit Mep và phần mềm khác.

Thời gian học 14 buổi
Học phí 3,5 triệu.

Bài viết liên quan

Leave a Comment