Home Chuyên ngành Chương trình đào tạo thiết kế khuôn nhựa hoàn chỉnh

Chương trình đào tạo thiết kế khuôn nhựa hoàn chỉnh

by admin
40 views

plastic-injection-molding-design

Công nghệ ép phun
 Thiết kế sản phẩm dùng trong công nghệ ép phun
 Vật liệu nhựa trong công nghệ ép phun
 Kết cấu, phân loại, nguyên lí hoạt động máy ép nhựa
Khuôn ép nhựa
 Cấu tạo khuôn ép nhựa : chức năng, nhiệm vụ các bộ phận trong khuôn
 Phân loại khuôn ép nhựa
 Giới thiệu một số kết cấu điển hình trong khuôn
 Phân tích tính công nghệ của một số bộ khuôn đã thiết kế
Thiết kế khuôn trên Pro/ENGINEER
Qui trình thiết kế khuôn trong Pro/ENGINEER
Các kĩ thuật tách khuôn thủ công
Các kỹ thuật tách khuôn tự động
Tách khuôn có lõi mặt bên
Tách khuôn nhiều sản phẩm (giống nhau và khác nhau)
Thiết kế hệ thống dẫn nhựa Thiết kế hệ thống làm mát
Thiết kế moldbase với thư viện khuôn mẫu của PTC
Thiết kế moldbase với EMX (Expert Moldbase Extension)
Moldflow
Giới thiệu về phần mềm Moldflow, đường lối phân tích trong Moldflow Plastic Insight
Phân tích điền đầy, bảo áp, làm nguội, dự đoán khuyết tật trong quá trình ép phun
Kĩ thuật cân bằng dòng chảy trong khuôn có nhiều sản phẩm khác nhau
Project
Tính toán thiết kế một bộ khuôn hoàn chỉnh
Tổng kết – Kiểm tra

THời gian học 20 buổi
Học phí: 5 triệu

Bài viết liên quan

Leave a Comment