Home Hướng dẫnMẫu Jdpaint Chương trình jdpaint_Tạo mặt bậc với jdpaint

Chương trình jdpaint_Tạo mặt bậc với jdpaint

by phuong_adv
77 views

Patch Work (làm bề mặt như ruộng bậc thang)

Bấm z để quay lại bông hoa ban đầu để làm thí nghiệm tiếp

Chọn

df1

Hiện bảng

df2

1.Bấm cho vòng tròn to ra

2.Chỉnh độ to nhỏ cho ô vuông

3.Tick color  tick màu của hoa đã tô để không làm ô vuông ra nền

4.click chuột trái vào chỗ cần làm ô vuông

Kết quả

df3

 

Thống số:

-Cell Size: (ví dụ:20 là diện tích ô vuông là 2mm vuông)

-Color:

0.Ignore: màu nào cũng làm việc được

0.Color: chỉ làm việc với màu đã chọn

0.Not Color: chỉ không làm việc với màu đã chọn và làm việc với tất cả màu còn lại

Bài viết liên quan

Leave a Comment