Chuyển các hình chiếu 2D sang hình khối ban đầu 3D solidworks 2013

Việc này giúp các bạn luyện khả năng đọc bản vẽ kĩ thuật, đồng thời có thể dựng lại hình học 3D cho những khách hàng không biết sử dụng các phần mềm thiết kế 3D, rồi bạn có thể hiệu chỉnh hay thao tác thêm để xuất ra bản vẽ khác nếu bạn chưa chắc chắn.

12-18-2013 2-51-46 PM

Công cụ convert 2D to 3D trong solidworks khá mạnh mẽ, bạn  gán hình chiều cho từng hình rồi thêm bớt các ràng buộc vị trí, có thể xóa hoặc thêm các hình học để tạo thành khối 3D cho thiết kế trên solidworks 2013.

Hướng dẫn chi tiết từ video:

Leave a Reply