Home Hướng dẫnThiết kế ngược Rapidform Chuyển dữ liệu thiết kế ngược sang solidworks

Chuyển dữ liệu thiết kế ngược sang solidworks

by phuong_adv
91 views

dc1 dc2

Start From First Feature – Từ những tính năng đầu tiên trong Feature Tree trong ứng dụng sẽ được xuất sang SolidWorks.
Resume From Selected Feature – Từ tính năng chọn trong Feature Tree trong ứng dụng sẽ được xuất sang SolidWorks.
Only Selected Entities – Tính năng được lựa chọn sẽ được xuất sang vào SolidWorks. Nếu bạn kiểm tra Specify Face hoặc Plane Of Sketch Inside Of SolidWorks, bạn có thể chọn phác thảo đơn trong ứng dụng và lựa chọn một bản vẽ phác thảo hoặc mặt phẳng trong SolidWorks có thể được sử dụng như mặt phẳng phác thảo. Nếu bạn vô hiệu hóa tùy chọn này, bạn có thể chọn nhiều đơn vị và gửi chúng đến SolidWorks.
Prefix For Feature Name – Bạn có thể xác định tiền tố cho tính năng tên mà sẽ được đặt tên trong SolidWorks.
Pause At… – Nếu bạn kiểm tra tùy chọn này, bạn có thể chọn một số hoạt động của ứng dụng và hoạt động được lựa chọn trong thời gian bị tạm dừng xuất đi.

chú ý:

Bạn nhìn thấy  File > liveTransfer(TM) là để xác định sự phù hợp của các đơn vị ứng dụng

Bài viết liên quan

Leave a Comment