Home Thủ Thuật Chuyển file Artcam sang phần mềm 3D Proe Delcam Mastercam Solidwork Cimatron 3Dmax

Chuyển file Artcam sang phần mềm 3D Proe Delcam Mastercam Solidwork Cimatron 3Dmax

by admin
87 views

Để có thể sử dụng file 3D của Artcam trên các phần mềm khác, bạn chỉ cần vài thao tác export đơn giản là đã có thể tuỳ ý sử dụng các file này cho các công việc khác của mình mà phần mềm artcam không đáp ứng được hoặc không tối ưu bằng.

1chuynartcamsang3dproed 2chuynartcamsang3dproed 3chuynartcamsang3dproed 4chuynartcamsang3dproed

Bài viết liên quan

Leave a Comment