Cimatron E10 (32Bit&64Bit)

CimatronE 10.0 giới thiệu những cải tiến mạnh mẽ cho lỉnh vực sản xuất khuôn nhựa, khuôn dập, và gia công cơ khí; cung cấp giá trị đặc biệt cho khách hàng hiện tại cũng như mở rộng năng lực cạnh tranh cho các khách hàng mới trong một giải pháp tích hợp duy nhất.. Phiên bản mới đưa ra những cải tiến trên toàn bộ các modul của phần mềm CimatronE : báo giá, thiết kế, bản vẽ 2D và lập trình gia công NC.

Leave a Reply