Home Uncategorized Cơ Sở Matlab Và Ứng Dụng

Cơ Sở Matlab Và Ứng Dụng

by yen_ty
75 views

word_document_131837364_canonical_0037500845
Nhà xuất bản: Nxb KHKT
Số trang: 234 Hình thức bìa: Bìa mềm
Kích thước: 16×24 cm
Trọng lượng: 400 gram
Giá bìa: 46.000 VNĐ
Giá bán: 46.000 VNĐ
Cơ Sở Matlab Và Ứng Dụng
Mức phát triển của Matlab ngày nay đã chứng tỏ nó là một phần mềm có giao diện cực mạnh cùng nhiều lợi thế trong kỹ thuật lập trình để giải quyết những vấn đề rất đa dạng trong nghiên cứu khoa học kỹ thuật.
Trước hết, các câu lệnh của Matlab được viết với các mô tả tả kỹ thuật khiến cho việc lập trình bằng ngôn ngữ này được thực hiện nhanh hơn, dễ hơn so với nhiều ngôn ngữ đã trở nên thông dụng như Pascal, Fortran… Những hàm sẵn có trong Matlab có cấu trúc thiết lập gần giống như ngôn ngữ C, bởi vậy người sử dụng không mất nhiều thì giờ học hỏi khi đã nắm được những vấn đề cơ bản của một số ngôn ngữ lập trình thông dụng.
Tiếp theo, Matlab không chỉ cho phép đặt vấn đề  tính toán mà còn có thể xử lý dữ liệu, biểu diễn đồ hoạ một cách mềm dẻo,đơn giản và chính xác trong không gian 2D cũng như 3D, kể cả khả năng tạo hoạt cảnh cho những mô tả sinh động, bởi những công cụ như các thư viện chuẩn, các hàm sẵn có cho các ứng dụng đa dạng, các tệp lệnh này càng đựơc mở rộng bởi 25 thư viện trợ giúp  và bản thân các hàm ứng dụng  được tạo lập bởi người sử dụng. Không cần nhiều đến kiến thức về máy tính cũng như kỹ thuật lập trình có tính xảo thuật, mà chỉ cần đến những hiểu biết cơ bản về lý thuyết số, toán ứng dụng, phương pháp tính và khả năng lập trình thông dụng, người sử dụng đã có thể dùng matlab như một công cụ hữu hiệu cho lĩnh vực chuyên ngành của mình.
Cuốn sách được soạn thảo cho mục đích tự đào tạo, có dàn ý sáng sủa, gồm các vấn đề mang tính hệ thống từ những khái niệm cơ bản đến kỹ thuật lập trình.
Mục Lục:
Phần thứ nhất: Cơ sở Matlab
Chương 1: Các khái niệm cơ bản
Chương 2: Ma trận và các phép ma trận
Chương 3: lập trình trong matlab
Chương 4: Đồ hoạ hai chiều trong Matlab
Chương 5: Đồ hoạ trong không gian ba chiều
Bài tập ứng dụng phần thứ nhất
Phần thứ hai: Các thư viện trợ giúp và vấn đề xử lý số cho các tính hiệu
Chương 6: Matlab trong xử lý số các tín hiệu
Chương 7: Ứng dụng phần mềm Simulink
Tài liệu tham khảo.

Bài viết liên quan

Leave a Comment