Home Hướng dẫnArtcam Có thể tạo mô hình 3D trên Artcam từ những file ảnh nào?

Có thể tạo mô hình 3D trên Artcam từ những file ảnh nào?

by admin
131 views

Phần mềm artcam có thể xem là phần mềm chuyên bên nghệ thuật, nên dễ hiểu là nó có thể hỗ trợ rất nhiều định dạng file hình ảnh, và bạn có thể thiết kế tùy biến trên các phần mềm khác như photoshop, Illustrator, Corel… rồi nhập vào artcam để tạo các hình nổi, mô hình 3D.

artcam-machinerelief

Dưới đây, là các định dạng file hình dùng được trong artcam.

 • ArtCAM Model (*.art)
 • ArtCAM Relief (*.rlf)
 • AutoCAD 2D Drawing (*.dwg)
 • JPEG image (*.jpg or *.jpeg)
 • CompuServe image (*.gif)
 • Windows Bitmap (*.bmp)
 • DUCT Picture (*.pic)
 • PC Paintbrush (*.pcx)
 • Tagged Image File (*.tifor *.tiff)
 • TrueVision Targa (*.tga)
 • Portable Document Format (*.pdf)
 • Delcam DGK (*.dgk)
 • Drawing Interchange File (*.dxf)

Bài viết liên quan

Leave a Comment