Crack alphacam 7

Alphacam là phần mềm không thể thiếu cho lĩnh vực chế biến gỗ, với giao diện đơn giản và có phần tương tự như mastercam, do đó phần mềm alphacam rất dễ xài.
Nếu bạn đã down được file cài đặt nhưng không có file  crack hoặc down từ trang chủ alphacam thì các bạn down file crack bên dưới cho nhanh.
Phần mềm alphacam cũng khá là dễ crack do đó các bạn yên tâm mà sử dụng và sẽ không gặp các vấn đề gì.
 
Đọc tập tin “crack \ readme. Txt!” Trước khi cài đặt.
Home Page: http://world.alphacam.com/ http://support.alphacam.com/
1. tải rar-files và giải nén chúng
2. ghi iso-file trên đĩa CD hoặc gắn nó vào một ổ đĩa ảo
3. cài đặt AlphaCam 7: chạy setup.exe
 
Link:

alphacam 7