Danh sách tài liệu cơ khí

[Silde bài giảng] Còng nghệ kim loại – Nguyễn Tác Anh.zip

9,902 KB

[Silde bài giảng] Thực hành phay – Nguyễn Văn Phước.rar

23,727 KB

[Slide Bài giảng] Cơ khí đại cương – Võ Văn Phong, 172 Trang.rar

758 KB

[Slide bài giảng] Còng Nghệ Gia Còng Kim Loại Bầng Áp Lực.pdf

1,496 KB

[Slide Bài giảng] Kỳ thuật vi xử lí – Ths.Hô Viết Việt, 401 Trang.rar

3,586 KB

[Slide Bài giảng] Mòn học Lý thuyết tàu thủy – Ks.Đỗ Hùng Chiến.pdf

4,234 KB

BÀI GIẢNG CADCAMCNC.ppt

6,170 KB

Bài giảng cấu tạo ô to.pdf

23,385 KB

Bài giảng cơ sờ thiết kế máy l.rar

3,390 KB

Bài giảng Hướng dần lập trình và vận hành máy phay CNC EMCO PC MILL 50.pdf

3,013 KB

BÀI GIẢNG MÒN HỌC MÁY CÒNG cụ l.pdf

5,068 KB

bài tập lớn nguyên lý máy.rar

9,620 KB

Biên soạn sồ tay hướng dln tra cứu sử dụng tài liệu sửa chừa khung sườn máy bay (quyến l).pdf

10,838 KB

Biên soạn sồ tay hướng dln tra cứu sử dụng tài liệu sửa chừa khung sườn máy bay (quyến 2).pdf

7,275 KB

Biên soạn sổ tay hướng dln tra cứu sử dụng tài liệu sửa chừa khung sườn máy bay (quyến 2b).pdf

7,514 KB

Bộ khuòn mảng sàn xe – Trung tâm phát triển còng nghệ 0 to.pdf

3,857 KB

Bom máy nén quạt trong còng nghệ – Gs.Ts.Nguyễn Minh Tuyến.pdf

26,128 KB

Bơm thủy lực.pdf

5,812 KB

Các hệ thống ký hiệu vật liệu kim loại.rar

186 KB

Các kĩthuật cơ bản về sửa xe máy.pdí

9,766 KB

Các quá trình thủy lực – Nhiều tác giả, 141 Trang.pdf

2,781 KB

Cad cam trong thiết kế và chế tao.pdf

3,288 KB

Chi tiết máy tập l.pdf

14,358 KB

CHUYỂN ĐỘNG CỦA BÙN CÁT VẬN CHUYỂN BẰNG sức NƯỚC – CHƯƠNG ll.pdf

6,550 KB

Cơ học lý thuyết – Pgs.Ts. Phạm Ván Tờ.rar

2,688 KB

Cơ HỌC LÝ THUYẾT TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. Hỗ CHÍ MINH.pdf

4,516 KB

Cơ Sờ Kỳ Thuật Laser – Ts.Trần Đức Hân – Nguyễn Minh Hien.pdf

9,381 KB

Cơ sờ lí thuyết biến dạng dẻo kim loại – Đinh Bá Trụ.rar

1,975 KB

Cơ sờ lý thuyết và nguyên lý cắt gọt kim loại – Nhiều tác giả, 90 Trang.pdf

2,213 KB

Cơ sờ máy còng cu.pdf

14,879 KB

Cơ sờ thiết kế máy và Chi tiết máy – Vũ Ngọc Bi,.pdf

715 KB

Cơ sờ tự động hóa trong ngành cơ khí – Pgs.Ts.Nguyễn Phương.pdf

11,800 KB

Cơ SỞ Tự ĐỘNG HÓA TRONG NGÀNH cơ KHI.pdf

11,800 KB

Cơ sờ tự động học – Phạm Văn Tan.pdf

8,563 KB

Cơ ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ỨNG DUNG.pdf

3,438 KB

Còng nghệ cán và Thiết kế lỗ hình trục cán – Ts.Lưu Đức Hòa.rar

13,009 KB

Còng nghệ chếtạo bánh răng – Gs.Ts.Trần Văn Địch.rar

20,128 KB

Còng nghệ chế tạo máy 1 – Lưu Đức Bình, 197 Trang.pdf

20,301 KB

Còng Nghệ ChếTạo Phụ Tùng – Trần Đình Quy.pdf

11,371 KB

Công nghệ CNC.pdf

4,703 KB

Còng nghệ kim loại 3, Hàn và cắt kim loại – Đinh Minh Diệm, 118 Trang.rar

2,485 KB

Còng nghệ lò hơi và mạng nhiệt – Pgs.Ts.Phạm Lê Dzan.pdf 9,284 KB
Công nghệ sửa chừa máy công cụ – Lê Văn Hieu.pdf

1,607 KB

Còng nghiệp gang thép Việt Nam – Nozomu Kawabata.pdf

1,104 KB

Đánh giá hao mòn và độ tin cậy của đầu máy Diezel – Đỗ Đức Tuấn.pdf

4,600 KB

Đề cương bài giảng mòn Cấu tạo ò tò.doc

30,563 KB

Điều khiến khí nén và thủy lực – Ths.Lê Văn Tiến Dũng.rar

7,824 KB

Điều khiến thích nghi máy còng cụ điều khiến số – Đào Ván Hiệp.rar

741 KB

Điều khiến thích ứng hệ thống xác định một phan.pdf

280 KB

Đõ gá gia còng cơ khí – Ts.Trần Văn Địch, 180 Trang.rar

2,688 KB

Động cơ từ kháng & triển vọng ứng dụng trong các hệ thống Mechatronics.pdf

450 KB

Động lực học máy – Gs.Ts.ĐỎ Sanh.pdf

7,266 KB

Động Lực Học Máy Trục – Ts.Trần Văn Chien.pdf

9,968 KB

Đóng mới 0 tò 8 chỗ ngôi – Ngò Xuân Quang – Lý Bính Xuan.pdf

2,250 KB

Gia còng tia lửa điện CNC.pdf

33,983 KB

Giải bài toán động học ngược cơ cấu Hexapod 6CTC.pdf

163 KB

Giám sát trực tuyến quá trình gia còng – Thái Thị Thu Ha.pdf

221 KB

Giáo trình Án mòn và bảo vệ kim loại – Ths.Lê Ngọc Trung.pdf

2,399 KB

Giáo trình Bảo vệ Rơlevà Tự động hóa – Pgs.Ts.Lê Kim Hiing.pdf

176 KB

Giáo trình Các phương pháp gia còng biến dạng – ĐH Bách Khoa.pdf

2,063 KB

Giáo trình Chấn đoán kỳ thuật òtò – Ts.Trần Thanh Hải Tùng.rar

12,106 KB

Giáo trình- Chế tạo máy bơm.pdf

8,400 KB

Giáo trình chi tiết máy – Pgs.Ts.Nguyễn Văn Yến, 275 Trang.pdf

5,505 KB

Giáo trình cơ học – Bạch Thành Còng.tvdt

14,458 KB

Giáo trình Cơ khí đại cương – ĐH Đà Nlng.zip

764 KB

Giáo Trình Cơ Khí Đại Cương – Ths.Lưu Đức Hoa.zip

13,271 KB

Giáo trình cơ kỳ thuật – Ths.Nguyễn Quang Tuyen.pdf

13,082 KB

Giáo trình Còng nghệ cán và thiết kế lỗ hình trục cán, 99 Trang.rar

13,009 KB

Giáo trình còng nghệ chếtạo máy – Phí Trọng Hảo – Ng Thanh Mai, 277 Trang.rar

4,351 KB

Giáo trình còng nghệ chế tạo máy.pdí

11,852 KB

Giáo trình Còng nghệ CNC – Gs.Ts.Trần Văn Địch.rar

2,028 KB

Giáo trình Còng Nghệ Đúc – Ths.Lưu Đức Hoà.rar

543 KB

Giáo trình còng nghệ đúc.pdf

1,348 KB

Giáo trình còng nghệ hàn – Ts.Nguyễn Thúc Hà, 245 Trang.rar

1,129 KB

GIÁO TRÌNH CÒNG NGHỆ KIM LOẠI (ĐINH MINH DIỆM) – TẬP 3 HÀN VÀ CÁT KIM LOAI.pdf

1,285 KB

Giáo trình Còng Nghệ Kim Loại 2 – Ths.Lưu Đức Hoa.pdf

10,212 KB

Giáo trình còng nghệ sửa chừa vỏ tàu thuỳ – Nguyễn Mai Lẩm.pdf

646 KB

Giáo trình Điều hòa khòng khí và thòng gió – Pgs.Ts.Võ Chí Chính.rar

12,144 KB

Giáo trình Đồ gá – Nguyễn Văn Hưng, 130 Trang.rar

2,688 KB

Giáo trình đo lường kỳ thuật – Ks.Nghiẻm Thị Phương, 135 Trang.pdf

32,628 KB

Giáo trình đo lường kỳ thuật (SCAN) – Ks.Nghiẻm Thị Phương.pdf

22,525 KB

Giáo trình gia còng cơ khí – Nguyễn Thế Còng – Phạm Ngọc Liên.pdf

32,586 KB

Giáo trình Hệ thống máy và thiết bị lạnh – Pgs.Ts.Võ Chí Chính.rar

7,994 KB

Giáo trình Kim loại thiết bị nhiệt – Ts.Đinh Minh Diệm.rar

1,040 KB

Giáo trình Kỳ Thuật Cơ Khí Đại Cương – Lưu Đức Hoà.rar

758 KB

Giáo trình kỳ thuật nhiệt.rar

5,567 KB

Giáo Trình Lắp Đặt sửa Chừa Máy – Đinh Minh Diệm.pdf

1,278 KB

Giáo trình Lò luyện kim – Hoàng Minh Còng, 146 Trang.tvdt

2,129 KB

Giáo trình Ma sát-Mòn-Bòi trơn Tribology – Ts.Nguyễn Doãn Y.pdf

12,421 KB

GIÁO TRÌNH MÁY ĐIỆN I.pdf

5,685 KB

Giáo trình máy thủy khí cô loan.rar

5,816 KB

Giáo trình máy tiện và gia còng trên máy tiện – Ts.Nguyễn Viết Tiếp.rar

21,397 KB

Giáo trình máy và lập trình CNC.pdf

4,100 KB

Giáo trình mòn học Máy bơm và Trạm bơm – ĐH Đà Nlng.pdf

5,105 KB

Giáo trình mòn học Máy CD -VCD.pdf

9,169 KB

Giáo trình Nguyên lý động cơ đốt trong – Đặng Tiến H0a.pdf

18,795 KB

Giáo trình nguyên lý động cơ dottrong.pdf

18,795 KB

Giáo trình Nguyên lý máy – Lê Cung, 170 Trang.rar

2,769 KB

Giáo trình Robocon – Nhiều tác giả, 70 Trang.tvdt

2,147 KB

Giáo trình sản xuất tự động – Châu Mạnh Lực.rar

2,921 KB

Giáo trình Thiết bị cơ khí xưởng luyện thép lò điện – Dương Phúc Ty.pdf

1,362 KB

Giáo trình thiết bị điện trong máy cắt kim loai.pdf

15,501 KB

Giáo trình thiết bị trao đổi nhiệt – Nguyễn Bốn,.rar

423 KB

Giáo trình thủy khí động lực – Ths.Trần Văn Lịch – Nguyễn Khấc Oanh.pdf

7,346 KB

Giáo trình Toán kỳ thuật – Nguyễn Văn Cường.pdf

3,708 KB

Giáo trình Tự động hóa quá trình nhiệt – Hoàng Dương Hùng.rar

3,256 KB

Giáo trình tuốc bin nhiệt điện 1- Quá trình nhiệt – Phan Quang Xưng.pdí

2,418 KB

Giáo trình vật liệu và còng nghệ cơ khí – Pgs.Ts.Hoàng Tùng.pdí

28,171 KB

Giáo trình vè kỳ thuật – Bộ khoa học còng nghệ.pdí

10,237 KB

Giáo Trình Vè Kỳ Thuật Cơ Khí 2008 – Ths.Hoàng Thị Chat.pdf

13,704 KB

Giáo trình Vi điều khiến AVR – Nhiều tác giả, 67 Trang.doc

362 KB

Giáo trình Vi điều khiến PIC – Nhiều tác giả, 173 Trang.pdf

533 KB

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÒN HỌC CADCAM_CNC.pdf

15,869 KB

Hệ mờ và Nơron trong kỳ thuật điều khiển – Ts.Nguyễn NhưHiền, 170 Trang.pdf

2,027 KB

Hệ thống điều khiến cho máy còng cu.pdf

5,465 KB

Hệ thống điều khiến thời gian thực có xét tới trễ truyền thong.pdf

172 KB

Hệ thống điều khiến tự động thủy lực – Ts.Trần Xuân Tùy, 216 Trang.rar

5,678 KB

Hệ thống đo tự động kỳ thuật số và ứng dụng xác định tình trạng cau.pdf

457 KB

Hệ Thống Khởi Động xe Toyota – Nhiều tác gia.pdf

1,042 KB

Hệ thống phun nhiên liệu cho động cơ xăng trên phương tiện cơ giới.doc

2,163 KB

Hướng dần sử dụng ANSYS – Phần 2 – Đinh Bá Tru.pdf

2,240 KB

Hướng dần sửa chừa xe Honda đời mới 1 – Động cơ và bộ truyền lực.pdf

16,439 KB

Hướng dần sửa chừa xe Honda đời mới 2 – Khung xe, 333 Trang.pdf

16,337 KB

Hướng dln sửa chừa xe Honda đời mới 3 – Hệ thống điện, 224 Trang.pdf

14,354 KB

Khảo sát dao động của xe có bánh nhiều trục bẳng phương pháp hàm truyen.pdf

396 KB

Ký hiệu vật liệu kim loại – Nguyễn Quang Anh, 30 Trang.rar

186 KB

Kỳ nghệ đúc kim loại – Ks.Nguyễn Văn Đức, 125 Trang.pdf

8,880 KB

Kỳ thuật nguội – Phí Trọng Hảo – Nguyễn Thanh Mai.pdf

4,951 KB

Kỳ thuật phay tập l.pdf

24,931 KB

Kỳ thuật sấy – Pgs.Ts.Hoàng Văn Chước, 284 Trang.tvdt

1,644 KB

Kỳ thuật Sửa Chừa Máy Còng Cụ – Lưu Văn Nhang.pdf

1,607 KB

Kỳ Thuật Sửa Chừa ỏ tò – Đại Học Còng Nghiệp Tp.HCM.pdf

3,015 KB

Kỳ thuật thủy khí (Thuỳ khí động lực ứng dụng) – Ts.Nguyễn Bon.pdf

4,722 KB

Kỳ thuật thủy lực và khí nén – Ths.Phùng Chân Thành.rar

7,824 KB

Lắp đặt và sửa chừa máy – Ts.Đinh Minh Diệm, 122 Trang.rar

1,628 KB

Lý thuyết biến dạng dẻo kim loại – Pgs.Ts.Nguyễn Tất Tiến,.pdf

2,236 KB

Lý thuyết điều khiến tự động – Trần Đình Khòi Quốc.rar

5,678 KB

Lý thuyết động cơ đốt trong – Pgs.Ts.Nguyễn Văn Nhận.rar

3,812 KB

Lý Thuyết Tàu Thủy Tập 2 – Pgs.Ts.Nguyễn Đức Án – Nguyễn Ban.pdf

9,529 KB

Mạng nhiệt – Nguyễn Bốn, 49 Trang.pdf

633 KB

MÁY CÁT KIM LOAI.pdf

15,631 KB

Máy chế biến thực phấm – Văn Minh Nhật.pdí

4,351 KB

Mò hình phần tử hừu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ đốt trong.pdf

219 KB

Mò phỏng các hệ bằng Working Model mò phỏng cơ hệ phang.pdf

18,221 KB

Mòn học Máy Công Cu.pdf

2,704 KB

Một số vãn đề tồng quan về điều khiển thòng minh – Phạm Thượng Cat.pdf

139 KB

Nâng cấp hệ thống đo lường và điều khiến máy nén khí UK135-8T.pdf

876 KB

Nghề sửa chừa xe máy – Phạm Đình Vượng.pdf

50,475 KB

Nghiên cứu chế tạo & khảo sát các đặc trưng của cảm biến vi cơ đo lực.pdf

142 KB

Nguyên Lý cất và Dụng Cụ cất – Phạm Đình Tân.pdf

2,213 KB

Nguyên lý động cơ đốt trong – Nguyễn Tất Tiến, 492 Trang.pdf

4,917 KB

Nguyên LýĐộng Cơ Đốt Trong – Pgs.Ts.Nguyễn Duy Tien.pdf

18,795 KB

0 tò máy kéo và xe chuyên dụng – Pgs.Ts.Nguyễn Ngọc Quẽ, 351 Trang.pdf

2,031 KB

Phương pháp gia còng đặc biệt – Đinh Văn Đệ, 243 Trang.pdf

4,952 KB

Phương Pháp Phần TỪHỪU Hạn – Nguyễn Xuân Lựu.pdf

17,892 KB

Robocon ươm Mầm Nhừng ước Mơ – Đoàn Minh Hằng.doc

1,154 KB

Robot Công nghiệp – Ts.Phạm Đăng Phước,.rar

1,332 KB

Sách bài tập nguyên lý máy.pdí

8,017 KB

Sổ tay bảo dưỡng còng nghiệp tiên tien.pdf

10,347 KB

Sổ tay kỳ thuật phần vỏ tàu – Cty VinaShin.pdf

3,333 KB

Sổ tay Quá trình và thiết bị còng nghệ hóa chất 2 – Nguyễn Bin.pdf

24,150 KB

Sử dụng phần mềm Solid Works 2004 – Đặng Hừu Ty.pdf

1,792 KB

Sức bền vật liệu n.pdf

8,923 KB

Sức bền vật liệu.rar

1,299 KB

Tài liệu Điều khiển logic và lập trình PLC.pdf

1,916 KB

Tài liệu về PSoC – Nguyễn Xuân Son.pdf

1,712 KB

Thiết bị còng nghệ & sản phấm giải pháp phần mềm trong nước.pdf

22,924 KB

Thiết kế & chế tạo mò hình Hexapod – Đặng Văn Nghin.pdf

1,091 KB

Thiết kế& chếtạo Robocrane – Từ Diệp Còng Thanh.pdf

257 KB

Thiết kế cơ khí theo tham số và hướng đối tượng – Nhiều tác giả,.pdf

3,140 KB

Thiết kế đõ án còng nghệ chếtạo máy – Gs.Ts.Trần Ván Địch.rar

7,209 KB

Thiết kế hệ thống thiết bị sấy – Pgs.Ts.Hoàng Ván Chước.rar

39,434 KB

Thiết kế và quy hoạch còng trình còng nghiệp cơ khi.pdf

14,654 KB

Thủy khí kỳ thuật ứng dụng – Huỳnh Văn Hoàng.rar

769 KB

Tin học chuyên ngành cơ học và biến dạng cán kim loai.pdf

21,013 KB

Tính toán động học & mò phỏng 3D Robot Gryphon.pdf

237 KB

Tính toán Kết cấu thép – Nguyễn Ván Yên, 164 Trang.pdf

3,102 KB

Tính toán thiết kế động cơ đốt trong – Ts.Trần Thanh Hải Tùng.rar

21,528 KB

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa khòng khí – TS. Võ Chí Chính.rar

4,505 KB

Tự động hóa thiết kế cơ khí – Pgs.Ts.Trịnh Chất – Trịnh Đõng Tinh.pdf

22,245 KB

Tự động hóa tính toán thiết kế chi tiết máy.pdí

13,895 KB

Vè kỳ thuật – Chu Văn Vượng.pdf

10,237 KB

 30k/4 tài liệu

 

Leave a Reply