Home Uncategorized Danh sách tài liệu xây dựng

Danh sách tài liệu xây dựng

by yen_ty
96 views
[Đõ An] Thiết kế tường chắn đất và vách – Lương Thị Hẳng.rar

3,479 KB

[Đô Án] Tiểu luận chuyên đề đường – Lê Tuấn Vũ, 58 Trang.rar

26,106 KB

[Luận văn] Hoàn thiện còng tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu.doc

606 KB

[Luận văn] Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phấm, 68 Trang.pdf

614 KB

[Silde bài giảng] Dung dịch khoan-xi máng – Đỗ Hừu Minh Triết, 476 Tr.pdf

4,468 KB

[Silde Bài giảng] Kết cấu bê tòng cốt thép 2 115 Trang.tvdt

5,540 KB

[Silde Bài Giảng] Kiếm tra đánh giá chất lượng còng trình.ppt

9,029 KB

[Silde Bài giảng] Kiến trúc cảnh quan – Ths.Tò Văn Hùng, 125 Trang.rar

8,006 KB

[Silde bài giảng] Xây dựng cầu – Ts.Nguyễn Văn Mỳ, 701 Trang.rar

7,260 KB

[Slide bài giảng] Giám sát nền và móng còng trình dân dụng, còng nghiệp – Ts.Dương Hõng Thấm, 5…

2,471 KB

[Slide bài giảng] Khai thác đường – Ths.Nguyễn Biên Cương, 167 trang.pdf

7,224 KB

[Slide bài giảng] Láp-Thẩm định dự án đầu tư xây dựng – Ts.Nguyễn Văn Hiệp, 23Tr.rar

86,173 KB

[Slide bài giảng] Mặt đường bê tòng cốt thép liên tục, 38 trang.rar

13,621 KB

[Slide bài giảng] Quy chuẩn và tiêu chuấn xây dựng – PgsếTs.Nguyễn Văn Hiệp, 65Tr.rar

64,075 KB

[Slide bài giảng] Thi còng cầu thép, 77 trang.rar

12,136 KB

[Slide bài giảng] Thí nghiệm đường ò tô – Ths.Nguyễn Biên Cương, 381 trang.zip

310 KB

[Slide bài giảng] Thiết kế bệnh viện đa khoa – Ths.Phan Quý Linh.pdf

8,208 KB

[Slide bài giảng] Thiết kế cầu bê tòng cốt thép – Ths.Lê Văn Lạc.rar

11,652 KB

[Slide bài giảng] Tố chức thi còng đường ò tò-Nguyễn Biên Cương, 364Tr.pdf

5,522 KB

[Slide bài giảng] Trình tự lập dựán đầu tư xây dựng – Nguyễn Tuấn Dũng.rar

38,255 KB

[Slide bài giảng] Xây dựng mặt đường ò tò -Nguyễn Biên Cương, 867 trang.pdf

8,321 KB

[Slide bài giảng] Xây dựng nền đường – Ths.Nguyễn Biên Cương, 505 trang.rar

9,843 KB

[Slide bài giảng] xử lý nền đất yếu bằng vải và thoát nước ngang, 25 trang.rar

2,036 KB

Bách khoa về hàng hải và đóng tau.pdf

24,504 KB

Bẻ tòng cát nhiều tro bay làm lớp móng mặt đường òtò – Nguyễn Thanh Sang.pdf

396 KB

Các Nguyên Lý Quản Lý DựÁn Xây Dựng – Ts.Bùi Ngọc Toàn.rar

73,126 KB

Cấu tạo, thiết kế kiến trúc Xây dựng mặt đường òtò.rar

10,238 KB

Cơ Học Kết Cấu – Pgs.Ts.Đặng Việt Cương, 331 Trang.pdf

5,042 KB

Cơ Học Kết Cấu Tập 1- Hệ Tĩnh Định – Gs.Ts.Leu Thọ Trình, 194 Trangu.rar

9,065 KB

Cơ Học Kết Cấu Tập 2- Hệ Siêu Tĩnh – Gs.Ts.Lều Thọ Trình, 266 Trang.pdf

1,852 KB

Cơ Học ứng Dụng (Phần bài tập) – Nguyễn Nhật Lệ, 284 Trang.pdf

11,138 KB

Cơ sờ lý thuyết kỳ thuật rung trong xây dựng.pdf

6,023 KB

Còng nghệ bê tòng và bê tòng đặc biệt – Pgs.Ts.Phạm Duy Hừu.pdí

1,841 KB

Còng trình xử lý nước thải – Lê Anh Tuấn, 103 Tr.pdf

29,228 KB

Định nghĩa và cách sử dụng Vray (trọn bộ 2 tệp).pdf

623 KB

Giám sát Thi Còng và Nghiệm Thu Lắp Đặt thiết bị trong còng trinh.pdf

537 KB

Giám sát thi còng và nghiệm thu lắp đặt thiết bị trong CTDD – Lê Kieu.pdf

537 KB

Giám sát và nghiệm thu kết cấu bê tòng cốt thép toàn khối – Lê Trung Nghĩa.pdf

894 KB

Giáo án mòn học Tin học ứng dụng trong thiết kế cầu, 108 Trang.doc

4,001 KB

Giáo án Vật liệu xây dựng – Phương Nam, 138 Tr.PDF

2,152 KB

Giao tiếp đồ họa kỳ thuật xáy dựng.pdf

17,255 KB

Giáo trình bài giảng Cấu tạo kiến trúc – Nguyễn Ngọc Binh,121 Trang.pdf

11,478 KB

Giáo trình Cấp thoát nước – Ks.Đỗ Trọng Miên, 122 Trang.rar

9,089 KB

Giáo trình cấu tạo kiến trúc nội thất – KTS.VŨ Ngọc Cương, 165 Trang.pdf

11,478 KB

Giáo trình cơ học kết cấu – Trịnh Thị Ngọc Liên.pdf

5,042 KB

Giáo trình cơ học kết cấu 1 và 2 (Đóng gói 2 quyến)- ĐH Bách khoa, 246 Trang.rar

9,065 KB

Giáo trình cơ kỳ thuật – Gs.Ts.Đỗ Sanh – Hoàng Văn Vượng, 342 Trang.pdf

13,083 KB

Giáo trình Cơ sờ Kiến Trúc 1 – Ths.Hoàng Hà, 60 Trang.rar

12,927 KB

Giáo trình còng nghệ bẻ tòng xi máng 1 – Nguyễn Tấn Quý, 201 Trang.pdf

10,525 KB

Giáo trình định giá sản phấm xây dựng cơ bản – Trần Thị Bạch Điệp, 90 Trang.pdf

1,525 KB

Giáo trình đường ống và bế chứa.pdf

1,935 KB

Giáo trình kết cấu thép-gỗ – Lương Xuân Hội, 323 Trang.rar

714 KB

Giáo trình Kết cấu xây dựng – Bùi Hừu Hạnh, 210 Trang.rar

4,067 KB

Giáo trình khai thác, kiếm định, sửa chừa, tăng cường cầu – Viết Trung.pdf

801 KB

Giáo trình Kiến Trúc Còng Nghiệp – Ths.Trương Hoài Chính,.rar

1,015 KB

Giáo trình Kiến trúc nhà ờ còng cộng – ĐH Duy Tân.rar

3,156 KB

Giáo trình Kỳ thuật đõ thị – Ths.Lê Thị Kim Dung, 72 Trang.rar

111,927 KB

Giáo trình Kỳ thuật thi còng n.pdf

9,018 KB

Giáo trình Luật Đầu Tưvà Xây Dựng – Ts.Nghiẻm Văn Dĩnh.PDF

5,960 KB

Giáo trình mòn học Kỳ thuật thi còng I – Lê Khánh Toàn, 150 Trang.zip

1,902 KB

Giáo trình Mòn Học Tổ Chức Thi Còng Xây Dựng – Nhiều tác giả.rar

2,497 KB

Giáo trình Quy hoạch đò thị – Kts.Tò Văn Hiing.pdf

379 KB

Giáo trình quy hoạch đò thị 1 – Ths.Tò Văn Hùng, 71 Trang.pdf

379 KB

Giáo trình sức bền vật liệu – Lê Đức Thanh, 259 TrangGiáo trình sức bền vật liệu – Lê Đức Thanh, 259 T…

1,938 KB

Giáo trình Sức Bền Vật Liệu 1 – 6s.TS.Phan Kỳ Phùng.rar

6,654 KB

Giáo trình Sức Bền Vật Liệu 2 – 6s.Ts.Phan Kỳ Phùng.rar

8,780 KB

Giáo trình sức bền vật liệu tập 2 – Lê Quang Minh, 109 Trang.pdf

2,959 KB

Giáo trình Thi còng nhà cao tầng Bẻ tòng cốt thép – Pgs.Lê Kieu.pdf

507 KB

Giáo trình thiết kế nhanh – Kts.Phan Hừu Bach.pdf

3,575 KB

Giáo trình Thủy khí kỳ thuật ứng dụng – Huỳnh Văn Hoàng, 96 Trang.rar

769 KB

Giáo trình Thủy lực còng trình – Ths.Trần Văn Hừng, 113 Trang.rar

7,811 KB

Giáo Trình Trang Bị Điện 0 tô – Nguyễn Văn Chất, 197 Trang.rar

2,583 KB

Giáo trình Tự động hóa thiết kế cầu đường – Soar, 285 Trang.pdf

23,299 KB

Giáo trình vật liệu học kỳ thuật – Pgs.Ts.Nguyễn Vẩn Tư, 130 Trang.pdf

12,930 KB

Giáo trình Vật Liệu Kỳ Thuật Xây Dựng – Nhiều Tác Giả, 170 Trang.PDF

5,960 KB

Giáo trình Vật liệu xây dựng – Gs.Ts.Phùng Văn Lự, 190 Trang.pdf

4,081 KB

Giáo trình Vè kỳ thuật xây dựng – Nguyễn Quang Cự, 181 Trang.zip

2,162 KB

Giáo trình Vè kỳ thuật xây dựng.pdf

12,355 KB

Giới thiệu còng nghệ cầu phân đoạn, 23 trang.pdf

1,150 KB

Giới thiệu phương pháp phun vừa trong sửa chừa cọc khoan nhõi – Pgs.Ts.Nguyễn Viết Trung.rar

2,872 KB

Hệ thống ký hiệu dùng trong các đô án quy hoạch xây dựng.pdf

1,301 KB

Hướng Dần Đõ Án Nền Móng – Cháu Ngọc An -117 Trang.rar

15,736 KB

Hướng dần sử dụng phần mềm kiếm tra ổn định mái dốc Geo Slope, 53 trang.pdf

1,077 KB

Hướng dần sử dụng phần mềm xây dựng SAP 2000,184 Trang.PDF

838 KB

Kết cấu bê tòng cốt thép 2-Kết cấu nhà cửa – Bùi Thiên Lam, 76 Tr.rar

929 KB

Kết cấu bê tòng cốt thép, 89 trang.pdf

5,335 KB

Kết Cấu Ống Thép Nhõi Bẻ Tòng – Gs.Ts.Nguyễn Viết Trung, 160 Trang.pdf

32,233 KB

Kết Cấu Thép 2- Còng trình dân dụng và Còng nghiệp.rar

3,364 KB

Kiến trúc khu vực Đòng Á – Dick K. Nanto.ppt

10,317 KB

Kinh Tếvà Quản Lý Xây Dựng – Ts.Bùi Ngọc Toàn.rar

79,023 KB

Lịch sử kiến trúc phương Tây cổ đại – Khuyết danh.pdf

387 KB

Lịch sử kiến trúc phương Tay.pdf

387 KB

Lý thuyết thí nghiệm mò hình còng trình thuy.pdf

9,429 KB

Mầu Sổ Nhật Ký Thi Còng Xây Dựng Còng Trinh.pdf

395 KB

Máy xúc thủy lực PC200-8 và PC200LC-8 – Komatsu.pdf

300 KB

Một số trường hợp tính toán nhanh các chỉ tiêu hiệu quả của dự án đầu tư.rar

38,255 KB

Nền và móng còng trình cầu đường – Gs.Ts.Bùi Anh Định, 299 trang.pdf

2,414 KB

Nền và móng còng trình cầu đường – Gs.Ts.Bùi Anh Định, 299 Trang.rar

22,346 KB

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các còng trình kiến trúc – Phan Tấn Hài, 300 Trang.pdf

11,478 KB

Nguyên tắc chung quản lý còng trình xây dựng – Nhiều tác giả, 32 Trang.doc

223 KB

Nhũ tương nhựa Bitum đại cương & ứng dụng – Nguyễn Xuân Mần, 275 trang.pdf

34,978 KB

Pascal đơn giản dùng cho thiết kế đường ótò – Ks.Doãn Hoa, 236 Trang.pdf

31,783 KB

Phẩn tích ứng suất kéo uốn trong kết cấu mặt đường mềm.pdf

390 KB

Phương pháp phun vừa trong sửa chừa cọc khoan nhõi – Nguyễn Viết Trung.pdf

281 KB

Quản lý dự án xây dựng – Ths.Lương Thanh Dũng, 63 Trang.rar

73,126 KB

Quy phạm thiết kế bê tòng đầm lản.doc

4,902 KB

Quy trình giám sát xây lắp hiện trường – Cty XD 306,42 trang.pdf

449 KB

Slide.Khái quát về mò hình hóa trong Plaxis – Gs.Nguyễn Còng Mln.pdf

5,847 KB

Slide.Plaxis3D Foundation- Ths.Hoàng Việt Hùng, 55 Trang.rar

2,934 KB

Slide.Plaxis.Địa kỳ thuật còng trình & phương pháp luận thiết ke.pdf

3,916 KB

Slide.Plaxis.Giới thiệu Plaxflow – Ts.Nguyễn Hõng Nam.pdf

1,978 KB

Slide.Plaxis.Phân tích ổn định theo phần tử hừu hạn – Nguyễn Hõng Nam.pdf

17,892 KB

Slide.Plaxis.Phương pháp phầntửhừu hạn – Ts.Nguyễn Hõng Nam.pdf

388 KB

TCVN 7888-2008 ‘Cọc bê tòng ly tám ứng lực trước‘pdf

365 KB

Thiết kế cầu treo dáy võng – Pgs.Ts.Nguyễn Viết Trung, 228 Trang.pdf

2,270 KB

Thiết kế còng trình đường òtò – Ts.Phan Cao Thọ, 143 trang.pdf

3,645 KB

Thiết kế đường 1 – Ths.Võ Đức Hoàng, 142 trang.zip

25,893 KB

Thiết kế đường ótò 1 – Gs.Ts.Đỗ Bá Chương, 153 Trang.pdf

7,243 KB

Thiết kế đường ótò 2 – Gs.Ts.Dương Học Hải, 247 Trang.pdf

7,645 KB

Thiết kế đường òtò 2 – Ts.Phan Cao Thọ, 117 Trang.tvdt

28,233 KB

Thiết kế đường ótò 3 Còng trình vượt sòng – Gs.Ts.Nguyễn Xuân Trục.pdf

7,645 KB

Thiết kế sàn bê tòng ứng lực trước – Pgs.Ts.Phan Quang Minh, 45 Trang.pdf

365 KB

Thiết kế và thi còng nền đắp trên đất yếu – Nguyễn Quang Chiêu, 190 trang.pdf

1,372 KB

Thiết kếyếu tố hình học đường òtò – Pgs.Ts.Bùi Xuẩn Cậy,.pdf

7,243 KB

Thủy còng tập 1 – Gs.Ts.Ngò Trí Viềng, 313 Trang.pdf

8,036 KB

Thủy còng tập 2 – Gs.Ts.Ngò Trí Viềng, 318 Trang.pdf

7,443 KB

Tính Kết Cấu Theo Phương Pháp Ma Trận – Gs.Ts.Võ Như Cầu, 421 Trang.pdf

12,066 KB

Tính toán trắc địa và cơ sỏ dừ liệu – Gs.Hoàng Ngọc Hà, 219 Trang.zip

2,162 KB

TỒ chức thi còng đường òtô – Ts.Phan Cao Thọ.rar

2,813 KB

Trắc địa đại cương – Trần Văn Quảng, 214 Trang.pdf

2,628 KB

Trang bị điện-điện từ, tự động hóa cầu trục và cần trục – Bùi Quốc Khanh.zip

5,211 KB

Tuyến tập bài tập và đõ án sinh viên kiến trúc – Cao Quốc Tuấn, 118 Trang.rar

8,013 KB

ứng dụng các giải pháp kỳ thuật xừ lý nền đất yếu đường òtô và sân bay.pdf

20,974 KB

ứng dụng Etabs trong thiết kế KC vách cứng nhà cao tang.PDF

450 KB

ứng dụng Etabs trong tính toán thiết kế nhà cao tầng – Trần Anh Dinh.pdf

1,665 KB

Vật lý kiến trúc – Nguyễn Đình Huấn, 95 Trang.rar

122,882 KB

Vè Kỳ thuật 2 – Nhiều tác giả, 58 Trang.pdf

2,220 KB

Xây dựng nền đường ò tò – Pgs.Ts.Nguyễn Quang Chiêu.pdf

16,382 KB

 30k/4 tài liệu

Bài viết liên quan

Leave a Comment