Home CAMTopsolid Đào tạo gia công topsolid

Đào tạo gia công topsolid

by admin
19 views

gia cong topsolid gia cong top solid

Phần này sẽ có hai modul được học là topsolidcam và topsolidwoodcam, bạn có thể học cả hai hoặc học một phần.

Cả hai phần gia công này đều có nét tương đồng, khi học tùy ứng dụng của mỗi học viên mà giảng viên sẽ hướng dẫn cụ thể và chuyên biệt thêm cho từng loại.

Nội dung:

 • Chọn dao và máy gia côn
 • Thiết lập set gốc phôi và set da
 • Các chu trình phay thô và tin
 • Gia công 2
 • Quét biên dạn
 • Chu trình Khoa
 • Chu trình gia công contou
 • Gia công hốc (pocket
 • Gia công vét vật liệ
 • Hiệu chỉnh mòn da
 • Thực hành gia công trên các sản phẩm của học viên hoặc từ trung tâm

 
Thời gian học 14 buổi
Học phí 4 triệu.
Khai giảng linh hoạt.

Bài viết liên quan

Leave a Comment