Home Hướng dẫnMẫu Jdpaint Đào tạo jdpaint_Chèn hình vào một vector hình vuông

Đào tạo jdpaint_Chèn hình vào một vector hình vuông

by phuong_adv
71 views

1.2>Image Texture Cell Filling.. (nhân 1 ảnh với 1 vector hình vuông)

Trước tiên phải lấy ảnh từ fileàImportàImage (ảnh nào cũng được) ví dụ:

gb1

Và 1 vector hình vuông lớn gấp đôi hình sẽ nhân được bốn ảnh

 gb2

Chọn

gb3

Hiện bảng

gb4

Nhấp chuột trái 1 phát vào hình cần nhân rồi Nhấp chuột trái 1 phát vào hình vuônggb5

Bài viết liên quan

Leave a Comment