Đào tạo khuôn dập liên hoàn nx

Với các sản phẩm mỏng, hoặc sản phẩm nhỏ cần sản xuất số lượng lớn, và sử dụng vật liệu thiếc, nhôm, mangan thì thông thường người ta dùng công nghệ đúc áp lực, và để tạo các sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn bạn cần phải chế tạo khuôn dập liên hoàn cho nó, có thể sử dụng các phần mềm chuyên dùng để thực hiện như cimatron, 3dquickpress, topsolidprogress, unigraphics nx, .. và nếu bạn đang dùng phần mềm nx thì nên sử dụng chức năng khuôn dập liên hoàn nx trong đó để tiết kiệm thời gian và không phải sử dụng nhiều loại phần mềm cho tốn kém.
khuon dap lien hoan nx

dao tao khuon dap lien hoan nx

Trung tâm advance cad với đội ngũ giảng viên phong phú có thể đáp ứng hầu hết các khóa học cad cam cơ bản và nâng cao, thậm chí là các khóa học chuyên biệt mà bạn sẽ không tìm ra ở đâu có thể dạy được.

Hãy liên hệ ngay với trung tâm advance cad hoặc bạn có thể đến ngay văn phòng để nhận catalogue về chương trình đạo tạo khuôn dập liên hoàn nx.

Leave a Reply