Home CAD/CAMProe/Creo Đào tạo lập trình phay 3 trục trên Creo Parametric

Đào tạo lập trình phay 3 trục trên Creo Parametric

by admin
240 views

creo2
1. Lập trình phay mặt phẳng
2. Volume Milling Lập trình phay Volume
3. Local Milling
4. Lập trình phay Volume
5. Lập trình phay Local
6. Lập trình phay các bề mặt thẳng đứng và nghiêng
7. Lập trình phay các mặt cong phức tạp
8. Lập trình phay theo quĩ đạo 2D & 3D
9. Lập trình gia công lỗ
10. Lập trình gia công khắc chữ
11. Lập trình phay ren
12. Lập trình phay thô và tinh dùng trong công nghệ phay tốc độ cao
13. Quản lí chương trình gia công bằng Process Manager
14. Hiệu chỉnh bộ Post Processor trong Pro/ENGINEER
15. Project I Thực hành lập trình gia công trên cơ sở
Phân tích bề mặt chi tiết gia công
Lựa chọn phương pháp gia công tối ưu
Lựa chọn dụng cụ cắt và chế độ cắt phù hợp hợp lí
16. Kiểm tra cuối khóa

Thời gian học 14 buổi
HỌc phí 4 triệu

Bài viết liên quan

Leave a Comment