Đào tạo phần mềm abaqus

dao tao abaqus

mo phong abaqus
Chương trình đào tạo này dành cho các kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ đang nghiên cứu các đề tài và cần phần mềm này để mô phỏng, tính toán một cách chính xác cho phần mềm, điều khó khăn của các phần mềm phân tích là bạn không thể biết là nó đúng hay sai nếu chưa có kinh nghiệm hoặc một kết quả chính xác để so sánh. Với kinh nghiệm thực hiện hàng chục đề tài liên quan chúng tôi sẽ giúp bạn nhanh chóng trút bỏ được gánh nặng khi thực hiện các đề tài có liên quan đến phần mềm này.
bên cạnh giúp người học nắm được các kiến thức liên quan đến phần mềm abaqus chúng tôi còn giúp họ thực hiện các đề tài và tùy độ khó mà chi phí sẽ khác nhau.

Nội dung đào tạo:

  • Thiết kế mô hình trực tiếp trên Abaqus
  • Chuyển đổi mô hình từ các phần mềm khác
  • Chia lưới và tối ưu hóa chia lưới
  • Các cách đặt điều kiện biên cho từng bài toán
  • Khai báo thông số phân tích
  • Tối ưu hóa mô hình trước khi phân tích
  • Xử lý kết quả và báo cáo.
  • Nhận xét kết quả và các biện pháp khắc phục.

Học phí: 4 triệu
Thời gian học 8 buổi.

Leave a Reply