Home Chuyên ngànhThiết kế ngược Đào tạo Rapidform_ Lệnh Trim

Đào tạo Rapidform_ Lệnh Trim

by phuong_adv
17 views

sc1

Chọn một đường thẳng và một cung tròn. Hai phần tử sẽ tự động nối dài để giao nhau và loại bỏ đi phần dư thừa.

sc2

 

Tương tự như vậy bạn sử dụng lệnh Trim cho tất cả các đường thẳng và cung tròn còn lại.
sc3
Chú ý:
Tất cả các cung tròn và đường thẳng phả được nối lại với nhau ngoại trừ đường cấu (đường tâm).

Để kiểm tra viêc nối các phần tử 2D, bạn nhấn vào Tools > Sketch Tools > Highlight Disjoined Ends.

Các điểm rời rạc được chọn sẽ sáng lên bằng màu xanh lá cây.

sc4

 

Thoát khỏi phác thảo
Nhấn vào nútsc5  ở góc dưới bên phải của giao diện màn hình.

Bài viết liên quan

Leave a Comment