Home Uncategorized Đào tạo revitstucture cho người mới học

Đào tạo revitstucture cho người mới học

by admin
17 views

dự án revitstructure khoa hoc revitstructure

Việc học là không giới hạn, nếu chỉ tự học thôi chưa đủ vì không ai cũng có khả năng tự học và đôi khi đó là vấn đề thời gian, thời gian rất quan trọng, với kỹ năng đó với độ tuổi đó thì có thể xem là giỏi nhưng với thời gian thì nó lại là lỗi thời và chưa cập nhật.
Bạn cũng cần trang bị cho mình các kiến thức cần thiết trước khi đi làm, vừa có lợi cho bạn vừa có lợi cho công ty, vì khi bạn chỉ ở mức độ học việc thì công ty không thể trả lương cao được, và công ty cũng không có nhiều thời gian để hướng dẫn chi tiết cho bạn các vấn đề liên quan.
Các sách ngoài thị trường đa phần rất sơ xài vì chỉ đi các lệnh cơ bản mà không thể bao quát hết phần mềm.
Chương trình đào tạo của chúng tôi sẽ giúp bạn nhanh chóng nắm được đầy đủ tính năng của Revit Structure.

 • Giới thiệu tổng quan về bộ phần mềm Revi
 • TÍnh năng và sự thay đổi giữa các phiên bản Structure 2011-2014
 • Công nghệ BIM trong tính toán thiết kế xây dựng
 • Làm việc với giao diện của Revit Structure
 • Kỹ thuật và các loại Family
 • Thanh công cụ nâng cao Family
 • Tùy chỉnh Family
 • T ạo thanh d àn
 • Ph ân t ích k ết c ấu
 • T ạo d ầm s àn
 • T ạo t ư ờng bao
 • T ính to án t ải
 • T ính dung sai v à tr ình b ày b ản v ẽ

Thời gian học 14 buổi.
Học phí: 3 triệu.

Bài viết liên quan

Leave a Comment