Home CAD/CAMUnigraphics NX Đào tạo thiết kế cơ bản trên phần mềm Unigraphics NX8

Đào tạo thiết kế cơ bản trên phần mềm Unigraphics NX8

by admin
27 views

Thời gian học 14 buổi
Buổi 2h từ 18h30 đến 20h30.

Có học cấp tốc vào cuối tuần. ( học bao nhiêu tùy vào sự thống nhất giữa người học, học phí không đổi).
Lớp chỉ từ 3-5 người để đảm bảo chất lượng tốt nhất, được thoả mái trao đổi về các vấn đề quan tâm. Trong quá trình học nếu bạn nào chưa nắm hết thì có thể được học thêm 2 buổi miễn phí.
Khi học sẽ được cấp giáo trình của trung tâm để theo dõi khoá học nhanh nhất.

Học phí 2,5 triệu/khoá.

Các chi tiết sẽ được thực hành trong quá trình học:

22. NX CAD 8.0  - part 22 - 3dpart modeling excersie4 21. NX CAD 8.0  - part 21 - 3dpart modeling excersie 30 14 13 6-16-2013 0-05-26 6-16-2013 0-04-51 6-16-2013 0-03-53
dtcc1 - Upanh.com
Chương trình đào tạo hoàn chỉnh xin xem ở đây:

daotaocadcm.info-thietkenxcoban

Bài viết liên quan

1 comment

le August 18, 2013 - 3:35 am

i want to download mold base winzard of NX8.0. if admin have intention to help me.please send to me this file.thanks so much.

Reply

Leave a Comment