Đào tạo thiết kế gia công visi cơ bản

Học viên sẽ được học bởi chính nhân viên thiết kế trên 5 năm kinh nghiệm về sử dụng phần mềm VISI trong lĩnh vực thiết kế khuôn giày dép.

Bạn sẽ hiểu nhanh cũng như nắm bắt được nhiều nội dung liên quan đến phần mềm này. Tuy là phần cơ bản nhưng bạn cần phải được học bởi người có kinh nghiệm, vì qua đó bạn sẽ có hứng thú với phần mềm, hiểu được những nội dung mà bạn cần phải khai thác thêm khi kết thúc khoá học cũng như những thế mạnh của phần mềm mà mình cần phải học thêm để đáp ứng tốt nhất công việc của mình.

Chương trình học sẽ bám quanh nội dung sau:

+ Trình bày được khả năng công nghệ của phần mềm Visi Series trong lĩnh vực CAD/CAM – CNC.

+ Vẽ, thiết kế được chi tiết và khuôn mẫu với phần mềm Visi Series.

+ Lập trình được các chương trình gia công chi tiết và khuôn mẫu cho máy phay CNC với phần mềm Visi Series.

+ Vận hành và gia công được trên máy phay CNC.

+ Vận dụng được các phương pháp xử lý và khắc phục được một số lỗi, sự cố thường gặp trên máy phay CNC.

 

Tuần học 3 buổi, mỗi buổi 2h, 18h30-20h30, 2-4-6 hoặc 3-5-7.

Học phí: 5 triệu/tháng

Leave a Reply