Home CAD/CAMCatia Đào tạo thiết kế kim loại tấm trên phần mềm Catia

Đào tạo thiết kế kim loại tấm trên phần mềm Catia

by admin
101 views

Đào tạo thiết kế kim loại tấm trên phần mềm Catia

dao tao kim loai tam catia

Chương trình thiết kế kim loại tấm trên phần mềm catia giúp người học có thể áp dụng nhanh phần mềm vào công việc thực tế, với ứng dụng của phần mềm việc thiết kế trở nên đơn giản hơn và nhanh hơn, có thể xem chi tiết được thiết kê trên máy tính, tính toán khả thi của chi tiết như giá thành, vật liệu,.. trước khi bắt đầu sản xuất thực tế.

Nội dung đào tạo:

  • Giới thiệu về các thuật ngữ kim loại tấm
  • Trình tự thiết kế sản phẩm
  • Thực hành thiết kế các sản phẩm cơ bản
  • Phân tích các lệnh được dùng
  • Ý nghĩa các thông số được chọn
  • Thực hành thiết kế nâng cao
  • Giải thích các tùy chọn nâng cao
  • Thực hành thiết kế sản phẩm cụ thể
  • Ôn tập và kết thúc khóa

Thời gian học: 14 buổi

Học phí: 5 triệu/ khóa

Có thể học ngay sau khi đăng kí và đóng học phí 3 ngày.

Học tại 1 trong 2 chi nhánh.

Bài viết liên quan

Leave a Comment