Đào tạo thiết kế ngược cho phần mềm Geomagic

Bên cạnh Rapidform thì còn có một phần mềm cũng được rất nhiều kỹ sư, chuyên gia Việt Nam dùng để thiết kế lại mẫu đó là phần mềm Geomagic Studio.

dao tao rapidform
Nếu chọn phần mềm mới để sử dụng cho thiết kế ngược thì người học có thể học phần mềm này, tuy khó hơn so với Rapidform nhưng giao diện thân thiện, có nhiều tùy chọn nâng cao.

Nội dung đào tạo:

 • Tổng quan về công nghệ thiết kế ngược
 • Thao tác phần mềm và giao diện Geomagic
 • Quản lý hình học
 • Canh chỉnh đối tượng
 • PHân tích mô hình
 • Các lệnh thiết kế với Geomagic
 • Hiệu chỉnh và xử lý điểm scan
 • Các tham số mặt
 • Làm việc với các mô hình CAD
 • Công cụ hiệu chỉnh mặt
 • Thực hành hoàn thiện mô hình hoàn chỉnh

Thời gian đào tạo: 14 buổi
Học phí: 5 triệu

Có nhận scan mẫu cho cá nhân và công ty có nhu cầu.

Leave a Reply