Home Hướng dẫnHD Ansys Đặt tải trọng trên mô hình hình học trong ansys

Đặt tải trọng trên mô hình hình học trong ansys

by admin
6 views

restart_v14_01
Ta có thể đặt tải lên mô hình hình học vào bất cứ thời điểm nào trước khi bắt đầu tính toán. Do đó việc đặt tải này có thể thực hiện trước hay sau quá trình sinh lưới.Tải trọngg trên mô hình hình học sẽ được chuyển đổi sang mô hình PTHH khi ta bắt đầu tính toán; việc chuyển đổi này có thể thực hiện thủ công qua các lệnh SBCTRAN, BFTRAN, DTRAN, FTRAN hay SFTRAN. Các tải trọng trên mô hình hình học này có thể xem vào bất kỳ thời điểm nào chỉ sau khi các ký hiệu điều kiện biên được bậl lên.

Bài viết liên quan

Leave a Comment